Hälsa
 till kropp, själ och ande

 

Lär om

bön för hälsa!


 

 

Alla bibeltexter är från Svenska Folkbibeln 2015


 

Bön för hälsa

Jesus gick omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Mat 9:35-36 

 

Hälsa till kroppen

Jesus visade under de tre år han var med oss som människa att han var intresserad av oss människors fysiska hälsa och helade tusentals. Bibeln berättar om många tillfällen då Jesus helade sjuka. De som tror på Jesus har genom tiderna i sin tur bett för helande i Jesu namn och sjuka har då blivit friska.

 

Hälsa till själen, den inre människan och relationer

Jesus behandlade kropp, själ och ande tillsammans. Han såg längre än till den fysiska hälsan. Han helade också till det som finns innanför skalet. Han förbarmade sig över de härjade, sargade och hjälplösa.

Bibeln berättar på flera ställen hur Jesus bemötte människor och helade dem som hade svåra upplevelser i bagaget. (Se Luk 7:37-50, 19:1-10)

 

Hälsa till anden

Jesus kom till jorden för att människan skulle få en personlig relation med honom och Gud Fadern. De skapade oss till att ha en personlig relation med dem.

Både Gamla och Nya Testamentet har som huvudsyfte att hjälpa oss människor in i ett fungerade personligt förhållande till Gud Fadern, Jesus Kristus Guds Son och den Helige Ande.

Gud Fadern, Jesus Kristus Guds Son och den Helige Ande vill att alla människor skall ha en fungerande personlig relation med det gudomliga. Utan den relationen så finns det en saknad i människans innersta. Det tomrummet kan bara fyllas av en gudsrelation.

Bön för hälsa idag

Hälsa enligt WHO

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa: Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.

 

Vi praktiserar bön för hälsa

Helande som svar på bön är ofta en process över en tidsperiod, fast ibland kan det ske direkt. I vardagen är vi införstådda med att t. ex. en sjukgymnast vid behov tar emot en person ett antal gånger per vecka eller månad för att nå ett mål. Likaså har bedjare med erfarenhet sett bästa resultatet då folk har betjänats med förbön vid upprepade tillfällen.

Praktiskt handlar det om att en person under en period erbjuds förbön vi flera tillfällen för det som han eller hon specifikt önskar. Vi räknar då med att personen kommer tillbaka gång på gång under perioden för bästa resultat. Vi tror att Jesus alltid gör något gott med och för dem då de tar emot förbön.

 

Tidigare erfarenheter

Där man har lyckats som bäst i förbön för fysisk hälsa har man sett ett fullständigt helande upp till 20% av dem man har bett för. Runt ytterligare 20% har man sett en påtaglig förbättring. För resten har man inte sett någon fysisk förbättring alls.

Naturligtvis kommer då frågan varför inte alla som man ber för blir fysiskt helade. Så långt vi kan se av vad Bibeln säger så ger den inte några löften om ett fysiskt helande för alla människor för alla tider. Däremot så finns uppmaningen att vi ska betjäna våra medmänniskor genom att be för de sjuka.

 

Jesus kallade samman de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka. Luk 9:1-2 

Bibeln talar om att Jesus vill möta oss och hela på det själsliga området också, som till exempel ge tröst, förlåtelse och frihet från fobier, lindra depressioner och ångest, frihet från minnen av traumatiska händelser och frihet från drogberoende. Vidare vill han ge ro, glädje, frid, kärlek, liv i överflöd och mycket mer.

När vi ber för varandra, följer gärna själsligt och andligt helande med då man ber för kroppen speciellt när försoning och förlåtelse är involverat. Om någon specifikt ber om förbön för sin Gudsrelation så ber vi också gärna för det. Vi ber i tro till Jesus, Herren vår läkare. Från honom utgår helande kraft. Och för honom är ingenting svårt eller omöjligt.

 

Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt." Mar 10:27 

 

 

All hälsa kommer från Gud

Det står i Kol 2:3 att i Jesus är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.

Vi tror att det är Gud som har öppnat upp kunskapen för den tekniska och medicinska utveckling som vi har sett de senaste 150 åren. Och vi tackar Jesus för den kunskapen. Vi tackar honom också för att vi får leva i ett land där vi har en grundläggande god etik så att vi har kunnat bygga upp ett bra fungerande sjukvårdssystem.

Så när någon har behov av sjukvård och kanske är orolig inför det som komma skall, vill vi gärna vara med och stödja i förbön och be till Jesus att han skall välsigna sjukvårdspersonalen i vad de gör och att de kommer fram till optimalt bästa insikten om vilka behandlingar och mediciner de skall ta till.

Vi vill alltså vara med och stödja i förbön att behandlingen skall lyckas och att läkemedlen ska fungera utan biverkningar och att de har önskad verkan.

 

Hälsa genom kroppens läkande krafter, diet, eller produkter från växtvärlden tillsammans med förbön

Vi tror att Gud lade ner i skapelsen viljan att bli frisk och kroppens eget försvars- och självläkningssystem, som till exempel då ett revbensbrott läks ”av sig själv”. Därför räknar vi med att Jesus också påverkar våra kroppar till att göra sitt när vi ber.

Vi vet att Gud har lagt ner i sin skapelse nyttig mat och olika nyttiga växter. Till exempel som ingefära mot sjösjuka. Så därför är vi öppna för att Jesus visar oss och ger oss förstånd att använda det som finns nerlagt i naturen till vår hälsa.

 

Hälsa genom träning tillsammans med förbön

Vi tror att olika typer av träning är bra för vår hälsa, så därför vill vi vara med och be om att Jesus ger vishet, inspiration och uthållighet i den motion och träning vi behöver.

 

Hur förbönen kan gå till, men inte alltid måste …

Vi sitter tillsammans avslappnade t. ex. vid ett bord. Vi läser något bibelställe som handlar om helande. Vi läser också något vittnesbörd om helande. Ofta samtalar vi en stund. Sen ber vi tillsammans och närmar oss Gud för att lyssna in honom.

I Bibeln praktiserade man förbön med handpåläggning och det är vanligt att man gör så idag också.

Praktiskt går det till så att de personer som ber för någon frågar honom eller henne om de får lägga sina händer på hans eller hennes axlar eller (bara om det passar sig,) på den kroppsdel där man har sina problem. Det måste bestämmas från fall till fall vad som är tryggast för den som man ber för.

 

Smörja med olja

Ibland smörjer vi med några droppar olja på pannan enligt Jak 5:14-16: Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder, ska han få förlåtelse för dem. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan.


 

Jesus gjorde ett helandeunder i Göteborg

Vi surfade på nätet och letade efter vittnesbörd hur Jesus helar. Vi hittade detta på http://www.brobyggarna.org/andning.mp3

 om en kvinna som är med i Smyrnaförsamlingen i Göteborg. Gud sa till henne att gå till Sergeis möte. Hon led av andnöd och hade till och med svårigheter att åka spårvagn. Där i mötet upplevde hon en stark helandeatmosfär. Där lade pastor Sergei händerna på henne och bad för henne. Sen åkte hon hem och lade sig och på morgonen efteråt var hon frisk.

 

Här är en hemsida som berättar mirakler i vår tid:

http://sunessidor.se/mirakler.html

 

Här är en hemsida där människor berättar om sin väg till Jesus: http://sunessidor.se/hittajesus.html

 

 

Denna broschyr finns att läsa på:

http://www.sunessidor.se/jesushelar.htm

 

© Sune och Britt Ceder