Sammandrag av påskberättelsen från Svenska Folkbibeln 2015

Jesus rider in i Jerusalem

Mar 11:1  När de närmade sig Jerusalem och var nära Betfage och Betania vid Olivberget, sände han i väg två av sina lärjungar 

Mar 11:2  och sade till dem: "Gå in i byn där framför er. Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. 

Mar 11:3  Och om någon frågar er varför ni gör så, ska ni svara: Herren behöver det. Och han skickar strax hit det igen." 

Mat 21:4  Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas: 

Mat 21:5  Säg till dottern Sion: Se, din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. 

Joh 12:16  Hans lärjungar förstod först inte detta. Men när Jesus hade blivit förhärligad, kom de ihåg att det var skrivet så om honom och att man hade gjort så för honom. 

Mat 21:6  Lärjungarna gav sig i väg och gjorde som Jesus hade befallt dem. 

Mar 11:4  De gav sig i väg och fann ett åsneföl ute på gatan bundet vid en port, och de lossade det. 

Luk 19:33  De lossade fölet, och de som ägde det sade: "Varför tar ni loss fölet?" 

Luk 19:34  De svarade: "Herren behöver det." 

Mar 11:7  De ledde fölet till Jesus och lade sina mantlar på det, och han satt upp. 

Joh 12:12  folk i stora skaror hade kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem, 

Joh 12:13  tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: "Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung!" 

Luk 19:37  När Jesus närmade sig sluttningen av Olivberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se: 

Luk 19:38  "Välsignad är han som kommer, kungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden!"

Luk 19:39  Några fariseer i folkmassan sade då till honom: "Mästare, säg åt dina lärjungar!" 

Luk 19:40  Han svarade: "Jag säger er: Om de tiger, kommer stenarna att ropa." 

Mat 21:8  Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. 

Mat 21:9  Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden! 

Mar 11:10  Välsignat är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden!" 

Mat 21:10  När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse, och man frågade: "Vem är han?" 

Mat 21:11  Folket svarade: "Det är Profeten, Jesus från Nasaret i Galileen." 

Luk 19:41  När Jesus kom närmare och såg staden, grät han över den 

Luk 19:42  och sade: "Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig frid! Men nu är det dolt för dina ögon. 

Luk 19:43  Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. 

Luk 19:44  De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig." 

Mat 21:12  Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar 

Mat 21:13  och sade till dem: "Det står skrivet: Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste!" 

Mat 21:14  På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, och han botade dem. 

Mat 21:15  När översteprästerna och de skriftlärda såg de under han gjorde och barnen som ropade i templet: "Hosianna, Davids son!", blev de upprörda 

Mat 21:16  och sade till honom: "Hör du vad de säger?" Jesus svarade dem: "Ja, har ni aldrig läst: Av barns och spädbarns mun har du berett en lovsång ?" 

Mat 21:17  Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania, där han övernattade. 

Mar 11:11  med de tolv. 

 

Jesus förutsäger sin död

Mat 26:1  När Jesus hade avslutat hela detta tal, sade han till sina lärjungar: 

Mat 26:2  "Ni vet att om två dagar är det påsk. Då ska Människosonen utlämnas för att bli korsfäst." 

 

Jesus smörjs av kvinna och förutsäger sin begravning

Mat 26:6  När Jesus var i Betania, i Simon den spetälskes hus, 

Mat 26:7  kom en kvinna fram till honom. Hon hade en alabasterflaska med dyrbar olja, och hon hällde ut den över hans huvud där han låg till bords. 

Mat 26:8  När lärjungarna såg det, blev de upprörda och sade: "Varför detta slöseri? (Mark 14:4 med oljan)

Mat 26:9  Den kunde man ha sålt för mycket pengar och gett till de fattiga." 

Mar 14:5  Den kunde man ha sålt för mer än tre hundra denarer och gett till de fattiga." Och de grälade på henne. 

Mat 26:10  Jesus märkte det och sade till dem: "Varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig. 

Mat 26:11  De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. 

Mar 14:8  Hon har gjort vad hon kunde, hon har i förväg smort min kropp för begravningen. 

Mat 26:12  När hon hällde den här oljan över min kropp gjorde hon det inför min begravning. 

Mat 26:13  Jag säger er sanningen: Överallt i hela världen där detta evangelium förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne." 

 

Jesus förutsäger att Judas ska förråda honom

Joh 13:1  Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit, att han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in i det sista.

Mat 26:20  På kvällen låg Jesus till bords med de tolv. 

Joh 13:2  De åt kvällsmåltiden, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom.

Mat 26:21  Medan de åt, sade han: "Jag säger er sanningen: En av er kommer att förråda mig." 

Mat 26:22  Då blev de djupt bedrövade och började fråga honom, en efter en: "Det är väl inte jag, Herre?" 

Mat 26:23  Han svarade: "Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. 

Mat 26:24  Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd! Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född." 

Mat 26:25  Judas, han som skulle förråda honom, sade: "Rabbi, det är väl inte jag?" Jesus svarade: "Du har själv sagt det."

 

Johannes berättar vidare

Joh 13:21  När Jesus hade sagt detta, skakades han i sin ande och vittnade: "Jag säger er sanningen: En av er ska förråda mig." 

Joh 13:22  Lärjungarna såg på varandra och undrade osäkert vem han kunde mena. 

Joh 13:23  En av hans lärjungar, den som Jesus älskade, låg till bords vid Jesu sida. 

Joh 13:24  Simon Petrus gav tecken till honom att fråga vem han talade om. 

Joh 13:25  Den lärjungen lutade sig då mot Jesu bröst och sade: "Herre, vem är det?" 

Joh 13:26  Jesus svarade: "Det är han som får brödet som jag doppar." Han doppade sin brödbit och gav den till Judas, Simon Iskariots son. 

Joh 13:27  När Judas hade tagit brödet for Satan in i honom, och Jesus sade till honom: "Det du gör, gör det snart!" 

Joh 13:28  Men ingen av dem som låg till bords förstod varför han sade så till honom. 

Joh 13:29  Judas hade hand om kassan, och därför trodde några att Jesus sade åt honom att köpa något som de behövde till högtiden eller ge något till de fattiga. 

Joh 13:30  När han hade tagit brödet gick han genast ut. Det var natt.  

 

Jesus tvättar lärjungarnas fötter

Joh 13:3  Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer, att han utgått från Gud och skulle gå till Gud. 

Joh 13:4  Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linnehandduk som han knöt om sig. 

Joh 13:5  Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. 

Joh 13:6  När han kom till Simon Petrus, sade denne till honom: "Herre, ska du tvätta mina fötter?" 

Joh 13:7  Jesus svarade: "Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det." 

Joh 13:8  Petrus sade: "Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter!" Jesus svarade: "Om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig." 

Joh 13:9  Simon Petrus sade: "Herre – inte bara mina fötter, utan också händerna och huvudet!" 

Joh 13:10  Jesus svarade: "Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och ni är rena, fast inte alla." 

Joh 13:11  Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sade han att inte alla var rena. 

Joh 13:12  När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sade han till dem: "Förstår ni vad jag har gjort med er? 

Joh 13:13  Ni kallar mig Mästare och Herre och det med rätta, för det är jag. 

Joh 13:14  Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. 

Joh 13:15  Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. 

Joh 13:16  Jag säger er sanningen: Tjänaren är inte större än sin herre, och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. 

Joh 13:17  När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. 

Joh 13:18  Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt. Men Skriften ska fullbordas: Den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig. 

Joh 13:19  Jag säger det till er nu innan det sker, för att ni när det skett ska tro att Jag Är. 

Joh 13:20  Jag säger er sanningen: Den som tar emot någon som jag sänder tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig."

 

Man beslutar att döda Jesus

Mar 14:1  Det var nu två dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. 

Mat 26:3  Översteprästerna och folkets äldste samlades nu i översteprästen Kaifas palats. 

Mat 26:4  De planerade att gripa Jesus med list och döda honom. 

Mat 26:5  Men de sade: "Inte under högtiden, det får inte bli upplopp bland folket." 

Luk 22:2  de var rädda för folket. 

 

Man får hjälp av Judas

Luk 22:3  Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot och var en av de tolv. 

Luk 22:4  Han gick bort och talade med översteprästerna och ledarna för tempelvakten om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. 

Mat 26:15  och sade: "Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?" Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 

Mar 14:11  När de hörde det, blev de glada och lovade att ge honom pengar.

Luk 22:6  Han samtyckte och sökte nu efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom åt dem utan att folket var med.

Mat 26:16  Från den stunden sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. 

 

Förberedelsen av sista måltiden

Luk 22:7  Så kom den dag i det osyrade brödets högtid då påskalammet skulle slaktas. 

Mat 26:17  På första dagen i det osyrade brödets högtid

Luk 22:8  Då sände Jesus i väg Petrus och Johannes och sade: "Gå och gör i ordning så att vi kan äta påskalammet." 

 Mat 26:17  (de) frågade: "Var vill du att vi gör i ordning så att du kan äta påskalammet?" 

Mat 26:18  Han svarade: "Gå in i staden till den och den och säg till honom: Mästaren säger: Min stund är nära. Jag vill äta påskalammet hos dig med mina lärjungar." 

Mar 14:13  Då sände han i väg två av sina lärjungar och sade till dem: "Gå in i staden. Där ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom. 

Mar 14:14  Där han går in ska ni säga till husets ägare: Mästaren frågar: Var är mitt gästrum där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? 

Mar 14:15  Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som står inredd och färdig. Gör i ordning för oss där." 

Mar 14:16  Lärjungarna gick och kom in i staden, och de fann att det var som Jesus hade sagt. Och de gjorde i ordning påskalammet. 

Mat 26:19  Lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och gjorde i ordning påskalammet. 

 

Sista måltiden

Mat 26:20  På kvällen låg Jesus till bords med de tolv. 

Mat 26:21  Medan de åt, sade han: "Jag säger er sanningen: En av er kommer att förråda mig." 

Mat 26:22  Då blev de djupt bedrövade och började fråga honom, en efter en: "Det är väl inte jag, Herre?" 

Mat 26:23  Han svarade: "Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. 

Mar 14:20  Jesus svarade dem: "Det är en av de tolv, den som doppar i skålen tillsammans med mig. 

Mat 26:24  Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd! Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född." 

Mat 26:25  Judas, han som skulle förråda honom, sade: "Rabbi, det är väl inte jag?" Jesus svarade: "Du har själv sagt det." 

 

Nattvarden

Luk 22:15  Och han sade till dem: "Jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden med er innan mitt lidande börjar. 

Luk 22:16  För jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike."

Luk 22:16  För jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike." 

Luk 22:17  Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: "Ta detta och dela mellan er. 

Mat 26:26  Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: "Tag och ät. Detta är min kropp."

Luk 22:19  som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig." 

Luk 22:20  På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er.

1Ko 11:25  Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig." 

Mat 26:27  han tackade Gud och gav åt dem och sade: "Drick av den alla. 

Mar 14:23  och de drack alla ur den. 

Mat 26:28  Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

Mat 26:29  Jag säger er: Från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det nytt med er i min Fars rike." 

Luk 22:21  Men se, den som förråder mig har sin hand med mig på bordet. 

Luk 22:22  Människosonen går bort som det är bestämt, men ve den människa genom vilken han blir förrådd!" 

Luk 22:23  Då började de fråga varandra vem av dem det kunde vara som skulle göra det. 

 

Lärjungarna diskuterar vem som är störst

Luk 22:24  Det uppstod också en dispyt bland dem om vem som skulle anses vara störst av dem. 

Luk 22:25  Då sade Jesus till dem: "Folkens kungar beter sig som herrar över dem, och de som har makten kallar sig deras välgörare. 

Luk 22:26  Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren. 

Luk 22:27  För vem är störst: den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare. 

Luk 22:28  Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar, 

Luk 22:29  och jag överlämnar riket till er liksom min Far har överlämnat det till mig. 

Luk 22:30  Ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska sitta på troner och döma Israels tolv stammar. 

 

De två svärden

Luk 22:35  Sedan sade han till dem: "När jag sände ut er utan börs, väska och sandaler, saknade ni då något?" De svarade: "Nej, inget." 

Luk 22:36  "Men nu", sade han, "ska den som har en börs ta med den, och likaså den som har en väska. Och den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett, 

Luk 22:37  för jag säger er att detta som står skrivet måste uppfyllas på mig: Han blev räknad bland förbrytare. Det som är sagt om mig blir nu uppfyllt." 

Luk 22:38  De sade: "Herre, här är två svärd." Han svarade dem: "Det räcker." 

 

Jesus förutsäger att Petrus ska förneka honom

Mat 26:30  När de sedan hade sjungit lovsången, gick de ut till Olivberget. 

Mat 26:31  Då sade Jesus till dem: "I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet: Jag ska slå herden, och fåren i hjorden ska skingras. 

Mat 26:32  Men när jag har uppstått, ska jag gå före er till Galileen." 

Mat 26:33  Petrus svarade honom: "Även om alla andra överger dig, så ska jag aldrig överge dig."

Luk 22:31  Simon, Simon! Satan har begärt att få sålla er som vete. 

Luk 22:32  Men jag har bett för dig, att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder." 

Luk 22:33  Då sade Petrus till honom: "Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden." 

Joh 13:36  Simon Petrus sade till honom: "Herre, vart går du?" Jesus svarade: "Dit jag går kan du inte följa mig nu. Men längre fram ska du få följa mig." 

Joh 13:37  Petrus frågade: "Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig."

Mat 26:34  Jesus sade till honom: (Johannes: Ska du ge ditt liv för mig?) "Jag säger dig sanningen: I natt, innan tuppen gal, kommer du att förneka mig tre gånger." 

Luk 22:34  att du känner mig." 

Mat 26:35  Petrus svarade honom: "Även om jag måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig!" Samma sak sade alla de andra lärjungarna.

Joh 16:32  Men det kommer en tid, och den är redan här, när ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för Fadern är med mig. 

 

Jesu stora sista tal

Människosonen och Gud förhärligad

Joh 13:31  När Judas hade gått sade Jesus: "Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. 

Joh 13:32  Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska förhärliga honom snart. 

 

Dit jag går kan ni inte komma

Joh 13:33  Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig, och som jag sade till judarna säger jag nu till er: Dit jag går kan ni inte komma.

 

Fortsättning

Joh 16:16  En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig." 

Joh 16:17  Några av hans lärjungar sade då till varandra: "Vad menar han när han säger till oss: En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig? Och att han går till Fadern?" 

Joh 16:18  De frågade: "Vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger." 

Joh 16:19  Jesus märkte att de ville fråga honom, och han sade till dem: "Ni frågar varandra om det jag sade: En kort tid och ni ser mig inte, ännu en kort tid och ni kommer att se mig. 

Joh 16:20  Jag säger er sanningen: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. 

Joh 16:21  När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. 

Joh 16:22  Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er. 

 

Ett nytt bud 

Joh 13:34  Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. 

Joh 13:35  Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar."

 

Fortsättning av kärleksbudet

Joh 15:9  Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 

Joh 15:10  Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. 

Joh 15:11  Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. 

Joh 15:12  Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. 

Joh 15:13  Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. 

Joh 15:14  Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. 

Joh 15:15  Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far. 

Joh 15:16  Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 

Joh 15:17  Och detta befaller jag er: att ni ska älska varandra. 

 

Jesus är vägen till Gud Fadern

Joh 14:1  Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 

Joh 14:2  I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? 

Joh 14:3  Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. 

Joh 14:4  Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni." 

Joh 14:5  Tomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" 

Joh 14:6  Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 

Joh 14:7  Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom." 

Joh 14:8  Filippus sade: "Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss." 

Joh 14:9  Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Visa oss Fadern? 

 

Tro och bön i Jesus namn

Joh 14:10  Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. 

Joh 14:11  Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. 

Joh 14:12  Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. 

Joh 14:13  Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. 

Joh 14:14  Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det. 

Joh 16:23  Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. 

Joh 16:24  Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. 

Joh 16:25  Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid när jag inte längre ska tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. 

Joh 16:26  Den dagen ska ni be i mitt namn. Jag säger inte att jag ska be till Fadern för er.

 

Hjälparen Anden

Joh 14:15  Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. 

Joh 14:16  Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: 

Joh 14:17  sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. 

Joh 14:18  Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. 

Joh 14:19  Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva. 

Joh 14:20  Den dagen ska ni förstå att jag är i min Far, och att ni är i mig och jag i er. 

Joh 14:21  Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom." 

Joh 14:22  Judas – inte Judas Iskariot – frågade: "Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen?" 

Joh 14:23  Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. 

Joh 14:24  Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från Fadern som har sänt mig. 

Joh 14:25  Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. 

Joh 14:26  Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. 

 

Mer om Hjälparen

Joh 15:26  Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. 

Joh 15:27  Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.

 

Forsättning om Hjälparen

Joh 16:4  Men jag har sagt det till er för att ni, när deras tid kommer, ska minnas att jag sade det till er. Jag sade det inte till er från början, för då var jag hos er. 

Joh 16:5  Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? 

Joh 16:6  Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. 

Joh 16:7  Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. 

Joh 16:8  Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. 

Joh 16:9  Om synd: de tror inte på mig. 

Joh 16:10  Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. 

Joh 16:11  Om dom: denna världens furste är dömd. 

Joh 16:12  Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. 

Joh 16:13  Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. 

Joh 16:14  Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. 

Joh 16:15  Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. 

 

Frid

Joh 14:27  Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. 

Joh 16:33  Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen." 

 

Jesus talar om att gå till Fadern

Joh 14:28  Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag. 

Joh 14:29  Nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. 

Joh 14:30  Jag ska inte säga er mycket mer, för denna världens furste är på väg. Han har ingen makt över mig, 

Joh 14:31  men världen måste förstå att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig. Res er så går vi härifrån.

Joh 16:27  Fadern själv älskar er, för ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. 

Joh 16:28  Jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern." 

Joh 16:29  Då sade hans lärjungar: "Nu talar du öppet och inte i liknelser! 

Joh 16:30  Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud." 

Joh 16:31  Jesus svarade: "Nu tror ni. 

 

Vinstocken

Joh 15:1  Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. 

Joh 15:2  Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. 

Joh 15:3  Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. 

Joh 15:4  Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. 

Joh 15:5  Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. 

Joh 15:6  Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp. 

Joh 15:7  Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. 

Joh 15:8  Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. 

 

Världens hat

Joh 15:18  Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. 

Joh 15:19  Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 

Joh 15:20  Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. 

Joh 15:21  Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. 

Joh 15:22  Hade jag inte kommit och talat till dem, skulle de vara utan synd. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. 

Joh 15:23  Den som hatar mig hatar också min Far. 

Joh 15:24  Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, så skulle de vara utan synd. Men nu har de sett dem, och de har hatat både mig och min Far. 

Joh 15:25  Så skulle ordet uppfyllas som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan orsak.

 

Mer om världens hat

Joh 16:1  Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. 

Joh 16:2  De kommer att utesluta er ur synagogorna, och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. 

Joh 16:3  Det kommer de att göra därför att de varken känner Fadern eller mig. 

 

Jesus ber

Joh 17:1  När Jesus hade sagt detta, lyfte han blicken mot himlen och bad: "Far, stunden har kommit. Förhärliga din Son, så att Sonen kan förhärliga dig. 

Joh 17:2  Du har gett honom makt över alla människor, för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. 

Joh 17:3  Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. 

Joh 17:4  Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. 

Joh 17:5  Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. 

Joh 17:6  Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. De var dina och du gav dem till mig, och de har hållit fast vid ditt ord. 

Joh 17:7  Nu har de förstått att allt som du gett mig kommer från dig, 

Joh 17:8  för jag har gett dem de ord som du gav till mig. De har tagit emot dem och verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig. 

Joh 17:9  Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, för de är dina. 

Joh 17:10  Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. 

Joh 17:11  Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är ett liksom vi är ett. 

Joh 17:12  Så länge jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man för att Skriften skulle uppfyllas. 

Joh 17:13  Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. 

Joh 17:14  Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, för de tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen. 

Joh 17:15  Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. 

Joh 17:16  De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. 

Joh 17:17  Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning. 

Joh 17:18  Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. 

Joh 17:19  Och jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen. 

Joh 17:20  Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. 

Joh 17:21  Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. 

Joh 17:22  Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett: 

Joh 17:23  jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du har älskat mig. 

Joh 17:24  Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse. 

Joh 17:25  Rättfärdige Far, världen har inte lärt känna dig. Men jag känner dig, och de vet att du har sänt mig. 

Joh 17:26  Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt, för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem."

 

Jesus ber i Getsemane

Joh 18:1  När Jesus hade sagt detta, gick han med sina lärjungar över till andra sidan av Kidrondalen. Där låg en trädgård som han och hans lärjungar gick in i. 

Joh 18:2  Men även Judas, han som förrådde honom, kände till det stället eftersom Jesus ofta hade varit där med sina lärjungar. 

Luk 22:39  Sedan gick Jesus ut till Olivberget som han brukade, och hans lärjungar följde honom. 

Mat 26:36  Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane, och han sade till lärjungarna: "Sätt er här medan jag går dit bort och ber." 

Luk 22:40  …"Be att ni inte kommer i frestelse."
Luk 22:41  Och han drog sig undan från dem, ungefär ett stenkast,

Mat 26:37  Han tog med sig Petrus och Sebedeus båda söner, och han greps av sorg och ångest 

Mat 26:38  och sade till dem: "Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka med mig." 

Mat 26:39  Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: "Min Far! Om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill." 

Mar 14:35  Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt få bli förskonad från denna stund. 

Mar 14:36  Han sade: "Abba, Far! Allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill."

Luk 22:43  Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. 

Luk 22:44  Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. 

Mat 26:40  Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sade han till Petrus: "Så ni kunde inte vaka en enda timme med mig? 

Mat 26:41  Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt." 

Mat 26:42  Sedan gick han bort för andra gången och bad: "Min Far, om den inte kan gå förbi mig utan jag måste dricka den, så ske din vilja." 

Mat 26:43  Han kom tillbaka och fann återigen att de sov, för deras ögon var tunga av sömn. 

Mar 14:40  och de visste inte vad de skulle svara honom.

Mat 26:44  Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord igen. 

Mat 26:45  Sedan gick han till lärjungarna och sade till dem: "Sover ni fortfarande och vilar er ? (Mark det räcker) Nu är stunden här då Människosonen utlämnas i syndares händer. 

Mat 26:46  Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här." 

Luk 22:46  Då sade han till dem: "Varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i frestelse."

 

Judas förråder Jesus och Jesus arresteras

Mat 26:47  Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar från översteprästerna (Markus: och de skriftlärda) och folkets äldste. 

Joh 18:3  Judas tog med sig vaktstyrkan och några av översteprästernas och fariseernas tjänare och kom dit med facklor, lyktor och vapen. 

Joh 18:4  Jesus, som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och frågade dem: "Vem söker ni?" 

Joh 18:5  De svarade: "Jesus från Nasaret." Han sade till dem: " Jag Är." Även Judas, han som förrådde honom, stod bland dem. 

Joh 18:6  När Jesus sade till dem: Jag Är, ryggade de tillbaka och föll till marken. 

Joh 18:7  Än en gång frågade han dem: "Vem söker ni?" De sade: "Jesus från Nasaret." 

Joh 18:8  Jesus svarade: "Jag har sagt er att det är jag. Om det är mig ni söker, så låt de andra gå!" 

Joh 18:9  Ordet som han hade sagt skulle nämligen gå i uppfyllelse: "Av dem du har gett mig har jag inte förlorat en enda."

Mat 26:48  Förrädaren hade gett dem ett tecken och sagt: "Den jag kysser är det. Grip honom."

Mar 14:44  och för bort honom under säker bevakning."

Mat 26:49  Och han gick genast fram till Jesus och sade: "Var hälsad, rabbi!", och kysste honom. 

Luk 22:48  Jesus sade till honom: "Judas, förråder du Människosonen med en kyss?" 

Mat 26:50  Jesus sade till honom: "Min vän, är det därför du är här?" Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. 

Joh 18:10  Simon Petrus hade ett svärd. Han drog det och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Tjänaren hette Malkus.

Joh 18:11  Jesus sade till Petrus: "Sätt svärdet i skidan!..

Mat 26:52  Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. 

Joh 18:11  Skulle jag inte dricka den bägare som Fadern har gett mig?"

Mat 26:53  Eller tror du inte att jag kan be min Far att han genast sänder mig mer än tolv legioner änglar ? 

Mat 26:54  Men hur skulle då Skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske?" 

Mat 26:55  I samma stund sade Jesus till folkhopen: "Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har suttit i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. 

Luk 22:53  Men detta är er stund, nu råder mörkrets makt."

Mat 26:56  Men allt detta har hänt för att profeternas skrifter skulle uppfyllas." Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. 

Mar 14:51  En ung man, klädd i ett linneskynke över bara kroppen, följde efter Jesus. Honom grep de tag i, 

Mar 14:52  men han lämnade linneskynket kvar och flydde därifrån naken.

 

Jesus förs bort till Hannas hus

Joh 18:12  Soldaterna och befälhavaren och judarnas tjänare grep nu Jesus och band honom. 

Joh 18:13  De förde honom först till Hannas, svärfar till Kaifas som var överstepräst det året. 

Joh 18:14  Det var Kaifas som hade gett judarna rådet att det var bättre att en man dog i folkets ställe.

 

 Jesus hånas av tempelvakten

Luk 22:63  Männen som bevakade Jesus hånade honom och slog honom. 

Luk 22:64  De täckte över honom och frågade: "Profetera! Vem var det som slog dig?" 

Luk 22:65  De sade också mycket annat hånfullt till honom. 

 

Petrus förnekar Jesus

Joh 18:15  Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med översteprästen och kom in på översteprästens gård tillsammans med Jesus. 

Joh 18:16  Men Petrus stod kvar utanför vid porten. Den andre lärjungen, han som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med flickan som vaktade porten och hämtade in Petrus.

Joh 18:17  Tjänsteflickan frågade Petrus: "Är inte du också en av den där mannens lärjungar?" Han svarade: "Nej, det är jag inte." 

Joh 18:18  Det var kallt, och tjänarna och vakterna hade gjort upp en koleld där de stod och värmde sig. Även Petrus stod där tillsammans med dem och värmde sig.

Joh 18:25  Simon Petrus stod och värmde sig. Då frågade de honom: "Är inte du också en av hans lärjungar?" Han nekade och sade: "Det är jag inte." 

Joh 18:26  En av översteprästens tjänare, en släkting till den vars öra Petrus hade huggit av, sade: "Såg jag inte själv att du var med honom i trädgården?" 

Joh 18:27  Petrus nekade än en gång

Luk 22:55  Mitt på gården tände de en eld och slog sig ner, och Petrus satte sig mitt ibland dem. 

Luk 22:56  En tjänsteflicka såg honom sitta där vid elden, och hon betraktade honom noga och

Mat 26:69  kom fram till honom och sade: "Du var också med Jesus från Galileen." 

Luk 22:57  Men han nekade: "Nej, kvinna, jag känner honom inte." 

Mat 26:70  Men han nekade inför alla och sade: "Jag vet inte vad du pratar om." 

Mat 26:71  Han gick ut i porten, och en annan tjänsteflicka såg honom och sade till dem som var där: "Han där var med Jesus från Nasaret." 

Mat 26:72  Han nekade igen och svor på det: "Jag känner inte den mannen." 

Mat 26:73  Strax därefter kom de som stod där fram till Petrus och sade: "Visst är du också en av dem! Din dialekt avslöjar dig."
Mar 14:70  Du är ju galilé!"  

Luk 22:60  Men Petrus sade: "Människa, jag förstår inte vad du pratar om!"

Mat 26:74  Då började han förbanna och svära: "Jag känner inte den mannen!" Och strax gol tuppen. 

Luk 22:61  Då vände Herren sig om och såg på Petrus…

Mat 26:75  Då kom Petrus ihåg de ord som Jesus hade sagt: "Innan tuppen gal ska du förneka mig tre gånger." Och han gick ut och grät bittert.

 

Jesus förhörs av Hannas

Joh 18:19  Översteprästen frågade ut Jesus om hans lärjungar och hans lära. 

Joh 18:20  Jesus svarade honom: "Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet där alla judar samlas. Jag har inte talat i hemlighet. 

Joh 18:21  Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört vad jag förkunnat för dem. De vet vad jag har sagt." 

Joh 18:22  När Jesus sade detta, gav en av tjänarna som stod där honom ett slag i ansiktet och sade: "Ska du svara översteprästen på det sättet?" 

Joh 18:23  Jesus svarade: "Har jag sagt något som är fel, så säg vad som är fel. Men om jag talar sanning, varför slår du mig?" 

Joh 18:24  Då skickade Hannas honom bunden till översteprästen Kaifas. 

 

Jesus förhörs av Kaifas och Stora rådet

Mat 26:57  De som hade gripit Jesus förde honom till översteprästen Kaifas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. 

Mat 26:58  Petrus följde Jesus på avstånd fram till översteprästens gård. Där gick han in och satte sig bland rättstjänarna för att se hur det skulle sluta. 

Mat 26:59  Översteprästerna och hela Stora rådet försökte få fram ett falskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden.

Mat 26:60  Men de fann inget, trots att många falska vittnen trädde fram. Till sist kom det fram två män

Mar 14:57  och vittnade falskt mot honom och sade: 

Mar 14:58  "Vi har hört honom säga: Jag ska riva ner det här templet som är gjort av människohand, och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand." 

Mar 14:59  Men inte heller denna gång stämde deras vittnesmål överens. 

Mat 26:62  Då reste sig översteprästen och frågade honom: "Svarar du inte på vad de vittnar mot dig?" 

Mat 26:63  Men Jesus var tyst. Då sade översteprästen till honom: "Jag besvär dig vid den levande Guden: Säg oss om du är Messias, Guds Son." 

Mat 26:64  Jesus sade till honom: "Du själv har sagt det. (Mark: jag är Luk: Ni själva säger att Jag är) Men jag säger er: Härefter ska ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln." 

Mat 26:65  Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: "Han har hädat! Behöver vi några fler vittnen? Nu har ni hört hädelsen.

Luk 22:71  De sade: "Behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det från hans egen mun!"

Mat 26:66  Vad anser ni?" De svarade: "Han förtjänar döden!" 

Mar 14:64  Ni har hört hädelsen! Vad anser ni?" Alla dömde honom skyldig till döden.

Mat 26:67  Och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra slog honom i ansiktet 

Mat 26:68  och sade: "Profetera för oss, Messias! Vem var det som slog dig?" 

Mar 14:65  Och rättstjänarna tog emot honom med slag i ansiktet.

Mar 15:1  Redan tidigt på morgonen tog översteprästerna sitt beslut tillsammans med de äldste och de skriftlärda, hela Stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus. 

Mat 27:2  ståthållaren. 

 

Judas hänger sig

Mat 27:3  Men när Judas som hade förrått honom såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de trettio silvermynten till översteprästerna och de äldste 

Mat 27:4  och sade: "Jag har syndat och förrått oskyldigt blod." De svarade: "Vad rör det oss? Det får du ta ansvar för." 

Mat 27:5  Då kastade han in silvermynten i templet och gav sig av. Sedan gick han bort och hängde sig. 

Mat 27:6  Översteprästerna tog mynten och sade: "Det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan, eftersom det är blodspengar." 

Mat 27:7  De tog ett beslut att för pengarna köpa Krukmakaråkern till begravningsplats för främlingar. 

Mat 27:8  Därför kallas den åkern än i dag för Blodsåkern. 

Mat 27:9  Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: Och jag tog de trettio silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade värderats, 

Mat 27:10  och jag gav dem som betalning för Krukmakaråkern, så som Herren hade befallt mig. 

 

Jesus förhörs av Pilatus

Joh 18:28  Från Kaifas förde de sedan Jesus till pretoriet. Det var nu tidigt på morgonen. Själva gick de inte in i pretoriet, för att inte bli orena utan kunna fira påsken. 

Joh 18:29  Pilatus kom därför ut till dem och frågade: "Vad anklagar ni den här mannen för?"

Joh 18:30  De svarade: "Hade han inte varit en brottsling skulle vi inte ha överlämnat honom till dig." 

Joh 18:31  Pilatus sade till dem: "Ta ni honom och döm honom efter er lag!" Judarna sade: "Vi har inte rätt att avrätta någon." 

Joh 18:32  Så skulle det ord uppfyllas som Jesus hade sagt när han angav på vilket sätt han skulle dö.

Luk 23:2  Där började de anklaga honom och säga: "Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk. Han förbjuder att man betalar skatt till kejsaren, och han säger att han är Messias, en kung."

Mat 27:11  Jesus ställdes nu inför ståthållaren. Denne frågade honom: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Du själv säger det." 

Mat 27:12  Och när översteprästerna och de äldste anklagade honom, svarade han inte. 

Mat 27:13  Då sade Pilatus till honom: "Hör du inte hur mycket de anklagar dig för?" 

Mat 27:14  Men Jesus svarade honom inte på en enda fråga, och ståthållaren var djupt förundrad. 

Joh 18:33  Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade: "Så du är judarnas kung?" 

Joh 18:34  Jesus svarade: "Säger du det av dig själv, eller har andra sagt det om mig?" 

Joh 18:35  Pilatus svarade: "Jag är väl inte jude? Ditt folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?" 

Joh 18:36  Jesus svarade: "Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen, skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen." 

Joh 18:37  Pilatus sade: "Du är alltså kung?" Jesus svarade: "Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen, för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst." 

Joh 18:38  Pilatus sade till honom: "Vad är sanning?" Med de orden gick han ut till judarna igen och sade till dem: "Jag finner honom inte skyldig till något brott.

Luk 23:4  Pilatus sade då till översteprästerna och till folket: "Jag ser inget brottsligt hos den mannen." 

Luk 23:5  Men de var påstridiga och sade: "Han hetsar upp folket med sin lära över hela Judeen, från Galileen och ända hit."

 

Jesus inför Herodes

Luk 23:6  När Pilatus hörde detta, frågade han om mannen var galilé. 

Luk 23:7  Och när han fick veta att Jesus kom från Herodes myndighetsområde, skickade han honom till Herodes som också var i Jerusalem under de dagarna. 

Luk 23:8  När Herodes fick se Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom, för han hade hört om honom och hoppades nu få se honom göra något tecken. 

Luk 23:9  Herodes ställde många frågor till honom, men Jesus svarade honom inte. 

Luk 23:10  Översteprästerna och de skriftlärda stod där och anklagade honom häftigt.

 

Herodes och hans soldater hånar Jesus

Luk 23:11  Då fick Herodes och hans soldater förakt för honom, och han hånade honom genom att sätta på honom en praktfull dräkt innan han sände honom tillbaka till Pilatus. 

Luk 23:12  Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra. Förut hade det rått fiendskap mellan dem. 

 

Folket väljer Barrabas

Luk 23:14  och sade till dem: "Ni har fört den här mannen till mig och sagt att han förvillar folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro men inte funnit honom skyldig till det ni anklagar honom för. 

Luk 23:15  Det gjorde inte Herodes heller, och därför sände han honom tillbaka till oss. Ni ser att han inte har gjort något som förtjänar döden. 

Luk 23:16  Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom." 

Joh 18:39  Men ni har en sed att jag friger en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag ska frige judarnas kung åt er?" 

Joh 18:40  Då skrek de åter: "Inte honom, utan Barabbas!

Mat 27:16  Just då hade man en beryktad fånge som hette Barabbas.

Mar 15:7  Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän som hade begått mord under oroligheterna.

Mar 15:8  När folket kom fram och började be honom göra som han brukade för dem, 

Mar 15:9  svarade Pilatus: "Vill ni att jag friger judarnas kung åt er?" 

Mat 27:17  När de nu var samlade, frågade Pilatus dem: "Vem vill ni att jag ska frige åt er: Barabbas eller Jesus som kallas Messias?" 

Mat 27:18  Han visste nämligen att det var av avund som de hade utlämnat honom. 

Mat 27:19  Medan Pilatus satt på domarsätet, sände hans hustru bud till honom: "Du ska inte ha med den där rättfärdige mannen att göra! I natt var jag svårt plågad i en dröm för hans skull." 

Mat 27:20  Men översteprästerna och de äldste övertalade folket att kräva att få Barabbas fri och att Jesus skulle dödas. 

Mat 27:21  När ståthållaren frågade dem: "Vem av de två vill ni att jag friger åt er?", svarade de: "Barabbas!" 

Mat 27:22  Pilatus frågade dem: "Vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias?" (Markus: Honom som ni kallar Judarnas kung) Alla svarade: "Korsfäst honom!" 

Luk 23:22  För tredje gången sade han till dem: "Vad har han då gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom." 

Luk 23:23  Men de pressade honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas, och deras rop blev allt starkare. 

 

Pilatus beslutar att Jesus ska korsfästas

Mat 27:24  När Pilatus såg att inget hjälpte utan oron bara ökade, tog han vatten och tvådde sina händer inför folket och sade: "Jag är oskyldig till den mannens blod. Det här får ni själva ta ansvar för." 

Mat 27:25  Allt folket svarade: "Låt hans blod komma över oss och över våra barn!" 

Joh 19:4  Pilatus gick ut igen och sade till dem: "Se här, jag för ut honom till er så att ni förstår att jag inte finner honom skyldig till något." 

Joh 19:5  Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och purpurmanteln, och Pilatus sade till dem: "Se människan!" 

Joh 19:6  När översteprästerna och deras tjänare fick se honom, skrek de: "Korsfäst! Korsfäst!" Pilatus sade då till dem: "Ta ni och korsfäst honom! Jag finner honom inte skyldig till något." 

Joh 19:7  Judarna svarade: "Vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, för han har gjort sig till Guds Son." 

Joh 19:8  När Pilatus hörde det blev han ännu mer rädd. 

Joh 19:9  Han gick tillbaka in i pretoriet och frågade Jesus: "Varifrån är du?" Men Jesus gav honom inget svar. 

Joh 19:10  Pilatus sade till honom: "Talar du inte med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?" 

Joh 19:11  Jesus svarade: "Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld." 

Joh 19:12  Från det ögonblicket försökte Pilatus få honom fri. Men judarna skrek: "Släpper du honom är du inte kejsarens vän! Den som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren." 

Joh 19:13  När Pilatus hörde de orden, lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet vid den plats som kallas Stengården, på hebreiska Gabbata. 

Joh 19:14  Det var förberedelsedagen i påskveckan, omkring sjätte timmen. Pilatus sade till judarna: "Här ser ni er kung!" 

Joh 19:15  De skrek: "Bort med honom, bort! Korsfäst honom!" Pilatus frågade: "Ska jag korsfästa er kung?" Översteprästerna svarade: "Vi har ingen annan kung än kejsaren."

Mar 15:15  Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes,

Luk 23:24  Pilatus beslöt då att det fick bli som de krävde. 

Luk 23:25  Han släppte den som var fängslad för upplopp och mord, den som de ville ha, men utlämnade Jesus åt deras vilja.

Mat 27:26  Då frigav han Barabbas åt dem, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. 

 

Under tiden hånas Jesus av soldaterna och tar på honom en krona av törne

Mat 27:27  Därefter tog ståthållarens soldater med sig Jesus in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan runt honom. 

Mat 27:28  De drog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatmantel, 

Mat 27:29  vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i hans högra hand. Sedan böjde de knä inför honom och hånade honom och sade: "Leve judarnas kung!" 

Mat 27:30  Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. 

Joh 19:3  Sedan gick de fram till honom och sade: "Var hälsad, judarnas kung!" och slog honom i ansiktet.

Mat 27:31  När de hade hånat honom, tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästas. 

 

Jesus korsfästs

Luk 23:26  När de förde bort honom grep de en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene. På honom lade de korset för att han skulle bära det efter Jesus. 

Luk 23:27  En stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom. 

Luk 23:28  Då vände Jesus sig till dem och sade: "Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. 

Luk 23:29  Det kommer dagar då man ska säga: Saliga är de ofruktsamma, de moderliv som inte fött och de bröst som inte ammat. 

Luk 23:30  Då ska man säga till bergen: Fall över oss, och till höjderna: Göm oss! 

Luk 23:31  För om de gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra?" 

Mat 27:33  Och när de kom till den plats som kallas  

Joh 19:17  Dödskalleplatsen, på hebreiska Golgata.

Mat 27:34  gav de honom vin blandat med galla att dricka. Han smakade på det men ville inte dricka.

Luk 23:34  Men Jesus sade: "Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör."

Joh 19:18  Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida med Jesus i mitten. 

Joh 19:19  Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet: "Jesus från Nasaret, judarnas kung." 

Joh 19:20  Anslaget lästes av många judar, eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. 

Joh 19:21  Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: "Skriv inte judarnas kung, utan att han har sagt: Jag är judarnas kung." 

Joh 19:22  Pilatus svarade: "Det jag skrivit har jag skrivit."

Joh 19:23  När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en för varje soldat. Men livklädnaden var utan sömmar, vävd i ett enda stycke uppifrån och ner. 

Joh 19:24  Därför sade de till varandra: "Vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska få den." Skriften skulle nämligen uppfyllas: De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna.

Mat 27:36  Sedan satt de där och vaktade honom.

Mar 15:25  Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. 

Mat 27:37  Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: "Detta är Jesus, judarnas kung."

Joh 19:25  Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var Klopas hustru, och Maria Magdalena. 

Joh 19:26  När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: "Kvinna, där är din son." 

Joh 19:27  Sedan sade han till lärjungen: "Där är din mor." Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig.

 

Jesus hånas där han hänger på korset

Mat 27:39  De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet 

Mat 27:40  och sade: "Du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv om du är Guds Son och kom ner från korset!" 

Mat 27:41  På samma sätt förlöjligade även översteprästerna och de skriftlärda och de äldste honom och sade: 

Mat 27:42  "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung! Nu får han komma ner från korset, så ska vi tro på honom. 

Mat 27:43  Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt: Jag är Guds Son." 

Luk 23:36  Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin 

Luk 23:37  och sade: "Om du är judarnas kung, fräls då dig själv!" 

Luk 23:38  Över honom fanns det också ett anslag: "Detta är judarnas kung."

 

Jesus och de två andra korsfästa

Luk 23:32  Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. 

Luk 23:33  Och när de kom till den plats som kallas Dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra. 

Mat 27:44  På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. 

Luk 23:39  En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sade: "Är inte du Messias? Fräls då dig själv, och oss också!" 

Luk 23:40  Men den andre tillrättavisade honom och sade: "Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? 

Luk 23:41  Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont." 

Luk 23:42  Och han sade: "Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. " 

Luk 23:43  Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: I dag ska du vara med mig i paradiset." 

 

Jesus dör

Mat 27:45  Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. 

Luk 23:45  Solen förmörkades,

Mat 27:46  Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: " Eli! Eli! Lema sabaktani? " Det betyder: " Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? " 

Mat 27:47  Några av dem som stod där hörde det och sade: "Han ropar på Elia!" 

Joh 19:28  Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sade sedan för att Skriften skulle uppfyllas: "Jag törstar." 

Joh 19:29  Där stod en kruka full med ättikvin, och de satte en svamp full med ättikvin runt en isopstjälk och förde den till hans mun. 

Joh 19:30  När Jesus hade fått ättikvinet, sade han: "Det är fullbordat."

Mat 27:49  De andra sade: "Vänta, så får vi se om Elia kommer och räddar honom." 

Luk 23:46  Och Jesus ropade med hög röst: "Far, i dina händer överlämnar jag min ande."

Joh 19:30  Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.

Mat 27:51  Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade, 

Mat 27:52  gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. 

Mat 27:53  Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. 

Mat 27:54  När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: "Den mannen var verkligen Guds Son!" 

Luk 23:47  När officeren såg vad som hände, ärade han Gud och sade: "Den mannen var verkligen rättfärdig."

Luk 23:48  När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände, slog de sig mot bröstet och vände hem igen.

Luk 23:49  Men alla hans vänner och

Mat 27:55  Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. 

Mat 27:56  Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs mor, samt modern till Sebedeus söner. 

Mar 15:40  samt Salome. 

Mar 15:41  De hade följt Jesus medan han var i Galileen och tjänat honom. Där fanns också många andra kvinnor som hade gått med honom upp till Jerusalem. 

Jesus begravs

Mat 27:57  När det blev kväll kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som också hade blivit en Jesu lärjunge.

Luk 23:50  en god och rättfärdig man 

Luk 23:51  som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort.

 

Mar 15:42  Eftersom det var förberedelsedag, dagen före sabbaten,

Joh 19:31  och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, eftersom det var en stor sabbatsdag.

Luk 23:54  och sabbaten skulle just börja….

Joh 19:31  Därför bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna tas bort. 

Joh 19:32  Soldaterna kom då och krossade benen på den förste, och sedan på den andre som var korsfäst tillsammans med honom. 

Joh 19:33  Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. 

Joh 19:34  I stället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. 

Joh 19:35  Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. 

Joh 19:36  Detta hände för att Skriften skulle uppfyllas: Inget av hans ben ska krossas. 

Joh 19:37  Och ett annat ställe i Skriften säger: De ska se upp till honom som de har genomborrat. 

Joh 19:38  Josef från Arimatea, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad sedan Pilatus om att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick då och tog hand om hans kropp.

Mar 15:43  Josef var en ansedd rådsherre som också väntade på Guds rike… 

Mar 15:44  Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött och kallade till sig officeren och frågade honom om Jesus varit död länge. 

Mar 15:45  När han fick det bekräftat av officeren, lät han Josef få den döda kroppen. 

Mat 27:58  Pilatus befallde då att han skulle få den.

Joh 19:39  Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus på natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring trettio kilo. 

Mar 15:46  Josef köpte då linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och lade honom i en grav som var uthuggen i klippan.  

Joh 19:40  De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de väldoftande salvorna, så som judarna brukar göra vid begravningar. 

Joh 19:41  Vid platsen där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård, och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd.

Mat 27:60  som han (Josef) hade låtit hugga ut i klippan. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. 

Joh 19:42  Där lade de Jesus, eftersom det var judarnas förberedelsedag och graven låg nära.

Mar 15:47  Maria Magdalena och Maria, Joses mor, såg var han blev lagd.

Mat 27:61  Maria Magdalena och den andra Maria var där och satt mitt emot graven.

Luk 23:56  Sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor. Och under sabbaten var de i stillhet efter lagens bud. 

 

Man sätter ut vakter för graven

Mat 27:62  Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen, samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus 

Mat 27:63  och sade: "Herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sade medan han ännu levde: Efter tre dagar ska jag uppstå. 

Mat 27:64  Befall därför att graven ska säkras fram till tredje dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första." 

Mat 27:65  Pilatus sade till dem: "Här har ni en vaktstyrka. Gå och säkra graven så gott ni kan." 

Mat 27:66  De gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna. 

 

Vakterna rapporterar om uppståndelsen

Mat 28:11  Medan de var på väg, kom några ur vaktstyrkan in i staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. 

Mat 28:12  Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar 

Mat 28:13  och sade: "Säg så här: Hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. 

Mat 28:14  Och om ståthållaren får höra det, så ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er." 

Mat 28:15  De tog emot pengarna och gjorde som de blivit tillsagda, och detta rykte är spritt bland judarna än i dag. 

 

Jesus uppstår

Mar 16:1  När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor, och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. 

Mat 28:1  Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. 

Luk 24:1  Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning.

Mat 28:2  Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. 

Mat 28:3  Hans gestalt var som blixten, och hans kläder var vita som snö. 

Mat 28:4  Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. 

Mar 16:2  Mycket tidigt den första veckodagen kom de till graven när solen gick upp. 

Mar 16:3  De sade till varandra: "Vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?" 

Mar 16:4  Men när de lyfte blicken, fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. 

Mar 16:5  De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev förskräckta. 

Mar 16:6  Men han sade till dem: "Var inte förskräckta! Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han har uppstått, han är inte här! Se, här är platsen där de lade honom. 

Mar 16:7  Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, så som han har sagt er."  

Mat 28:7  Nu har jag sagt er det." 

Mar 16:8  Då gick de ut och flydde från graven, fyllda av bävan och bestörtning. Och de sade ingenting till någon, eftersom de var rädda.

 

Lukas berättelse om uppståndelsen

Luk 24:4  När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. 

Luk 24:5  Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sade: "Varför söker ni den levande bland de döda? 

Luk 24:6  Han är inte här, han har uppstått! Kom ihåg vad han sade till er medan han fortfarande var i Galileen: 

Luk 24:7  Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen." 

Luk 24:8  Då kom de ihåg hans ord. 

Luk 24:9  Och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. 

Luk 24:10  Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna, 

Luk 24:11  men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. 

Luk 24:12  Men Petrus reste sig och sprang till graven, och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem, full av förundran över det som hade hänt.

 

Johannes berättelse om uppståndelsen

Joh 20:1  Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. 

Joh 20:2  Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade, och sade till dem: "De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom!" 

Joh 20:3  Då rusade Petrus och den andre lärjungen ut mot graven. 

Joh 20:4  Båda sprang på samma gång, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. 

Joh 20:5  Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. 

Joh 20:6  Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där, 

Joh 20:7  och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. 

Joh 20:8  Då gick även den andre lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först, och han såg och trodde. 

Joh 20:9  Tidigare hade de nämligen inte förstått Skriftens ord att han måste uppstå från de döda. 

Joh 20:10  Därefter gick lärjungarna hem igen. 

 

Jesus visar sig efter uppståndelsen

För Maria Magdalena

Mar 16:9  När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Magdalena, som han hade befriat från sju onda andar. 

Joh 20:11  Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven, 

Joh 20:12  fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudändan och den andre vid fotändan. 

Joh 20:13  De frågade henne: "Kvinna, varför gråter du?" Hon svarade: "De har tagit min Herre, och jag vet inte var de har lagt honom." 

Joh 20:14  När hon hade sagt det, vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. 

Joh 20:15  Jesus frågade henne: "Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?" Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sade till honom: "Herre, om det är du som har burit bort honom, så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom." 

Joh 20:16  Jesus sade till henne: "Maria." Då vände hon sig om och sade till honom på hebreiska: "Rabbuni!" – det betyder lärare. 

Joh 20:17  Jesus sade till henne: "Rör mig inte, för jag har inte stigit upp till Fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min Far och er Far, till min Gud och er Gud." 

Joh 20:18  Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.

Mar 16:10  Hon berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. 

Mar 16:11  Men när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. 

 

För kvinnorna som först kom till graven

Mat 28:9  Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. 

Mat 28:10  Då sade Jesus till dem: "Var inte rädda! Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig." 

Mat 28:8  Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar.

 

Jesus visar sig för två lärjungar

Mar 16:12  Sedan visade han sig i en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. 

Mar 16:13  De gick också och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda.

 

Emmausvandrarna

Luk 24:13  Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. 

Luk 24:14  De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. 

Luk 24:15  Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. 

Luk 24:16  Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. 

Luk 24:17  Han frågade dem: "Vad är det ni går och samtalar med varandra om?" Då stannade de och såg bedrövade ut. 

Luk 24:18  Och den ene som hette Kleopas sade till honom: "Är du den ende som har besökt Jerusalem och inte vet vad som hänt de här dagarna?" 

Luk 24:19  Han frågade dem: "Vad då?" De svarade: "Detta med Jesus från Nasaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. 

Luk 24:20  Våra överstepräster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. 

Luk 24:21  Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände, 

Luk 24:22  och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen 

Luk 24:23  men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sade att han lever. 

Luk 24:24  Då gick några av de våra till graven, och de fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte." 

Luk 24:25  Då sade han till dem: "Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt! 

Luk 24:26  Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet?" 

Luk 24:27  Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla Skrifterna. 

Luk 24:28  De närmade sig byn dit de var på väg, och han verkade vilja gå vidare. 

Luk 24:29  Men de bad honom ivrigt: "Stanna kvar hos oss! Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut." Då gick han in och stannade hos dem. 

Luk 24:30  Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. 

Luk 24:31  Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. 

Luk 24:32  De sade till varandra: "Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade Skrifterna för oss?" 

Luk 24:33  De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och de andra lärjungarna samlade. 

Luk 24:34  Dessa sade: "Herren har verkligen uppstått, och han har visat sig för Simon!" 

Luk 24:35  Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. 

 

Jesus visar sig för lärjungarna när de ligger till bords

Mar 16:14  Till slut visade han sig för de elva när de låg till bords, och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. 

Mar 16:15  Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. 

Mar 16:16  Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. 

Mar 16:17  Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. 

Mar 16:18  De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska."

 

Jesus uppenbarar sig för apostlarna och demonstrerar sin uppståndelsekropp, Lukas skriver

Luk 24:36  Medan de talade om detta, stod Jesus själv mitt ibland dem och sade till dem: "Frid vare med er!" 

Luk 24:37  Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. 

Luk 24:38  Men han sade till dem: "Varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? 

Luk 24:39  Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se! En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har." 

Luk 24:40  När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. 

Luk 24:41  När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro, frågade han dem: "Har ni något ätbart här?" 

Luk 24:42  Då räckte de honom en bit stekt fisk, 

Luk 24:43  och han tog den och åt inför deras ögon. 

Luk 24:44  Och han sade till dem: "Detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna." 

Luk 24:45  Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod Skrifterna. 

Luk 24:46  Och han sade till dem: "Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, 

Luk 24:47  och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. 

Luk 24:48  Ni är vittnen om detta. 

Luk 24:49  Och jag ska sända över er vad min Far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden." 

 

Jesus uppenbarar sig för lärjungarna, Johannes skriver

Joh 20:19  På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er!" 

Joh 20:20  När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. 

Joh 20:21  Jesus sade än en gång till dem: "Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er." 

Joh 20:22  Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: "Ta emot den helige Ande! 

Joh 20:23  Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden." 

Joh 20:24  Tomas, en av de tolv, han som kallades Tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. 

Joh 20:25  De andra lärjungarna sade nu till honom: "Vi har sett Herren!" Men han svarade dem: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro." 

Joh 20:26  Åtta dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne, och nu var Tomas med dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er!" 

Joh 20:27  Sedan sade han till Tomas: "Kom med ditt finger och se mina händer, kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro!" 

Joh 20:28  Tomas svarade honom: "Min Herre och min Gud!" 

Joh 20:29  Jesus sade till honom: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror."

 

Uppenbarelsen i Gallileen

Mat 28:16  De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 

Mat 28:17  När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. 

Mat 28:18  Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 

Mat 28:19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 

Mat 28:20  och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut." 

 

Jesus uppenbarar sig vid Tiberiassjön

Joh 21:1  Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberiassjön, och det gick till så här: 

Joh 21:2  Simon Petrus och Tomas som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. 

Joh 21:3  Simon Petrus sade till dem: "Jag går ut och fiskar." De andra sade: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. 

Joh 21:4  Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. 

Joh 21:5  Jesus sade till dem: "Mina barn, har ni inget att äta?" De svarade: "Nej." 

Joh 21:6  Han sade: "Kasta ut nätet på höger sida om båten, så ska ni få." De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra upp det för all fisken. 

Joh 21:7  Lärjungen som Jesus älskade sade då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. 

Joh 21:8  De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. De var inte långt från land, omkring hundra meter. 

Joh 21:9  När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. 

Joh 21:10  Jesus sade till dem: "Bär hit av fisken som ni fick nyss." 

Joh 21:11  Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken, och fast de var så många gick nätet inte sönder. 

Joh 21:12  Jesus sade till dem: "Kom och ät." Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. 

Joh 21:13  Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. 

Joh 21:14  Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda. 

 

Petrus får det upprett med Jesus

Joh 21:15  När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: "Simon, Johannes son. Älskar du mig mer än de andra?" Han svarade: "Ja, Herre. Du vet att jag har dig kär." Jesus sade till honom: "För mina lamm på bete." 

Joh 21:16  För andra gången frågade han: "Simon, Johannes son. Älskar du mig?" Han svarade: "Ja, Herre. Du vet att jag har dig kär." Jesus sade till honom: "Var en herde för mina får." 

Joh 21:17  För tredje gången frågade han: "Simon, Johannes son. Har du mig kär?" Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?", och han svarade: "Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "För mina får på bete. 

Joh 21:18  Jag säger dig sanningen: När du var yngre, spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer, och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill." 

Joh 21:19  Detta sade han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sade han till honom: "Följ mig!" 

 

Jesus och Johannes

Joh 21:20  Petrus vände sig om och såg att lärjungen som Jesus älskade följde efter, han som vid måltiden hade lutat sig mot Jesu bröst och frågat: "Herre, vem är det som ska förråda dig?" 

Joh 21:21  När Petrus såg honom frågade han Jesus: "Herre, hur blir det med honom?" 

Joh 21:22  Jesus svarade: "Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig!" 

Joh 21:23  Så spreds ryktet bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö, utan: "Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig?"

 

Jesus uppenbarar sig mång gånger

 Apg 1:1  I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde 

Apg 1:2  fram till den dag han togs upp till himlen, efter att ha gett sina befallningar genom den helige Ande till de apostlar som han hade utvalt. 

Apg 1:3  Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, när han under fyrtio dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. 

Apg 1:4  Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. 

Apg 1:5  Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande."

 

Paulus skriver om uppenbarelserna

1Ko 15:3  Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot: att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, 

1Ko 15:4  att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna 

1Ko 15:5  och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. 

1Ko 15:6  Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. 

1Ko 15:7  Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. 

1Ko 15:8  Allra sist visade han sig också för mig, som för ett ofullgånget foster.

 

Himmelsfärden

Mar 16:19  När Herren Jesus hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. 

 

Lukas evangelieversion

Luk 24:50  Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. 

Luk 24:51  Och medan han välsignade dem, lämnade han dem och lyftes upp till himlen. 

Luk 24:52  De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. 

Luk 24:53  Och de var ständigt i templet och prisade Gud.

 

APG-versionen

Apg 1:6  När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?" 

Apg 1:7  Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. 

Apg 1:8  Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." 

Apg 1:9  När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 

Apg 1:10  Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. 

Apg 1:11  De sade: "Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen." 

 

Jesus uppenbarar sig för Paulus efter himmelsfärden

Apg 9:1  Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen 

Apg 9:2  och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde Vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. 

Apg 9:3  Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. 

Apg 9:4  Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul! Saul! Varför förföljer du mig?" 

Apg 9:5  Då frågade han: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, den du förföljer. 

Apg 9:6  Men res dig och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra." 

Apg 9:7  Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. 

Apg 9:8  Saulus reste sig upp från marken, och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. 

Apg 9:9  Under tre dagar såg han ingenting, och han varken åt eller drack. 

Apg 9:10  I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn: "Ananias!" Han svarade: "Här är jag, Herre." 

Apg 9:11  Då sade Herren till honom: "Res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus, för han ber. 

Apg 9:12  I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen." 

Apg 9:13  Ananias svarade: "Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. 

Apg 9:14  Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn." 

Apg 9:15  Men Herren sade till honom: "Gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. 

Apg 9:16  Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull." 

Apg 9:17  Då gick Ananias, och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sade: "Saul, min broder! Herren Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige Ande." 

Apg 9:18  Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn, och han reste sig och blev döpt.

 

Paulus berättar om sitt möte med Jesus från fästningstrappan i Jerusalem

Apg 22:1  "Bröder och fäder! Hör vad jag nu har att säga er till mitt försvar." 

Apg 22:2  När de hörde att han talade till dem på hebreiska blev det ännu tystare. Och han fortsatte: 

Apg 22:3  "Jag är jude, född i Tarsus i Kilikien och uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i våra fäders lag, och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni alla är i dag. 

Apg 22:4  Jag förföljde den Vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. 

Apg 22:5  Det kan översteprästen och hela Stora rådet intyga. Av dem fick jag med mig brev till bröderna i Damaskus, och jag reste dit för att gripa även dem som fanns där och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff. 

Apg 22:6  Men när jag var på väg och närmade mig Damaskus mitt på dagen, strålade plötsligt ett starkt ljus från himlen omkring mig. 

Apg 22:7  Jag föll till marken och hörde en röst som sade till mig: Saul! Saul! Varför förföljer du mig? 

Apg 22:8  Jag frågade: Vem är du, Herre? Han svarade: Jag är Jesus från Nasaret, den som du förföljer. 

Apg 22:9  De som var med mig såg ljuset men uppfattade inte rösten som talade till mig. 

Apg 22:10  Jag frågade: Vad ska jag göra, Herre? Herren sade till mig: Res dig och gå in till Damaskus! Där ska du få veta allt som det är bestämt att du ska göra. 

Apg 22:11  Men efter strålglansen från ljuset kunde jag inte se, så mina följeslagare tog min hand och ledde mig så att jag kom till Damaskus. 

Apg 22:12  En viss Ananias, en from och lagtrogen man som alla judar i staden talade väl om, 

Apg 22:13  kom till mig och ställde sig vid min sida och sade: Saul, min broder, du får tillbaka din syn! I samma ögonblick kunde jag se honom. 

Apg 22:14  Då sade Ananias: Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och att se den Rättfärdige och höra rösten från hans mun. 

Apg 22:15  Du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. 

Apg 22:16  Och nu, vad väntar du på? Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. 

Apg 22:17  När jag sedan hade återvänt till Jerusalem och bad i templet, kom jag i hänryckning. 

Apg 22:18  Jag såg honom, och han sade till mig: Skynda dig och lämna Jerusalem fort, för här kommer de inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. 

Apg 22:19  Jag sade: Herre, de vet ju att jag i den ena synagogan efter den andra lät fängsla och piska dem som trodde på dig. 

Apg 22:20  Och när ditt vittne Stefanus blod blev utgjutet, stod jag själv där och samtyckte och vaktade mantlarna åt dem som mördade honom. 

Apg 22:21  Då sade han till mig: Gå, för jag ska sända dig långt bort till hedningarna."

 

Paulus berättar för kung Agrippa om sitt möte med Jesus

Apg 26:12  När jag så var på väg till Damaskus med fullmakt och uppdrag från översteprästerna, 

Apg 26:13  fick jag under resan, kung Agrippa, mitt på dagen se ett ljus från himlen. Det var starkare än solen och strålade omkring mig och mina följeslagare. 

Apg 26:14  Vi föll alla till marken, och jag hörde en röst som sade till mig på hebreiska: Saul! Saul! Varför förföljer du mig? Det blir hårt för dig att sparka mot udden. 

Apg 26:15  Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. 

Apg 26:16  Men res dig och stå på dina ben! Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till det du har sett och till det jag ska visa dig. 

Apg 26:17  Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem 

Apg 26:18  för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig. 

Apg 26:19  Därför, kung Agrippa, har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. 

Apg 26:20  Jag har predikat, först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judeen och även ute bland hedningarna, att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen.