Om Werner Gitt >>>>

 

Liv kan inte uppstå av slumpen ur materia

Föredrag av Werner med svensk översättning >>>>

 

Liv kan inte uppstå av slumpen ur materia

Föredrag på engelska från Werners hemsida >>>>

 

Annat av Werner Gitt

Fler av Werners videos >>>>

Bok om att information kan inte uppstå spontant

In the Beginning was Information >>>>