Reference Tillvägagångssätt Handlingar i samröre med dopet Vad som föregick dopet resultat innebörd En del av Adresserat till/om Vem det gäller Kommentar General comment Vad vi inte vet
Mat 28:17-20 Det skall göras i Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn. Den döpte ska läras att hålla allt vad Jesus har befallt.       Att vara lärjunge Lärjungarna        
Mrk 16:16       Dopet tillsammans med tron leder till frälsning, rädding från evig dom, synden och mörkrets välde.    Frälsningen Lärjungarna   Det grekiska och (kai) betyder inte och sedan.    
Joh 3:5

OBS de gråmarkerade bibelställena är inte teologerna överens om de talar om dop eller ej. 
      Den som blir född av vatten och Ande kommer in i Guds rike.   En del av en nyfödelse Nikodemus   Water in OT, symbol for blessing, life and clensing
See Ezk 36:25
About water, assosiate with forgivenness.
Denna vers kanske inte talar om dopet als, mer om förlåtelse och rening.
Calvin, baptism introduction to God's people. Paralell to cicumcision.
Luther: Regenerated, born again.
Anglican: Adopted by God as his child.
Methodist: Because God loves them.
 
Joh 13:10         Han har blivit helt och hållet ren Viktigase delen av reningen. Lärjungarna   Denna vers kanske inte talar om dopet als, mer om förlåtelse och rening.    
Apg 2:38-39 I Jesu mamn     Omvändelse och dop leder till syndernas förlåtelse   syndaförlåtelsen Folket som var med på pingstdagen. Allmänt påstående för vuxna.      
Apg 2:41   De anslöt sig till församlingen De tog emot Petrus ord       Folket som var med på pingstdagen.   De fick en ny grupptillhörighet    
Apg 8:12, 16 I Jesu namn   De trodde Filippus ord.           Mottagandet av Anden kom efter apostlarnas handpåläggning.    
Apg 8:13   Simon höll sig till Filippus Simon kom till tro                
Apg 8:16 I Jesu namn                    
Apg 8:35-39     Filippus predikade evangeliet för hovmannen           Hovmannen gjorde ett religionbyte.    
Apg 9:18 (1-18)
22:16
  Att låta sig tvättas ren från sina synder Gudsmöte, Andeuppfyllelse, som fjäll föll fråns han ögon.           Paulus fick en ny grupptillhörighet och började genast predika i synagogorna. Men han höll fast vid sin judiska identitet.    
Apg 10:47-48 De döptes i Jesu namn   Petrus predikan, Anden föll över dem                
Apg 16:15     Herren öppnade Tyatiras hjärta, hon tog till sig det som Paulus predikade           Tyatira döpte sig tillsammans med hela sitt hus. Man bytte till en Gudstro som stämde överens med det evangelium som Paulus predikade.   Vi vet inte om det fanns så unga barn i familjen/hushållet/huset som var så små så de inte hade någon synduppfattning. Vi vet inte heller även om de fanns nödvändigtvis måste vara inkluderade i dopceromonin.
Vi vet inte heller om barn döptes så tidigt i hisorien. Även om det inte existerade barndop då så finns det inte något som hindrar att Lukas och Paulus använde uttrycket att man döpte ett hushåll.
Apg 16:33     Paulus predikade, de trodde           Fångvaktaren döptes tillsammans med alla som tillhörde honom. Man gjorde ett religionsbyte.   se L14
Apg 18:8     Crispus med familj och andra trodde           Crispus med familj kom till tro och döptes. En judisk familj som erkände Jesus som Messias. Så det blev för dem ett religionsbyte.   se L14
Apg 19:5 De lät döpa sig i Herren Jesu namn. Genast efter dopet lade Paulus händerna på dem och den Helige Ande kom över dem. Tro på Jesus   Det kristna dopet är inte johannes-dopet som bara var ett omvändelsedop.
           
Rom 6:3-11         Döpta till hans död.
Vi har dött med honom.
Vi är begravda med honom.
Vi har blivit döpta till/in i Kristus.
           
1 Ko 1:13-17         De var inte döpta i Pauli namn.   Församlingen i Korint.   Paulus döpte, Krispus, Gaius och Stefanas husfolk. Vanligtvis så skötte Paulus inte om dopceremonierna Kristus hade inte sänt Paulus för att döpa utan för att predika evangelium. se L14
1 Ko 12:13       Vi har iklätt oss Kristus. Vi var döpta in i/till/att höra till en kropp.       Om Paulus här talar om vattendop eller andedop eller både och, är inte klart.    
Gal 3:27         Döpta till/in i/att höra till Kristus            
Ef 4:5                 Det finns bara ett dop.    
Ef 5:26       Dopet renar i (kraft av) ordet.   reningen tillsammans med ordet.          
Kol 2:12         Vi blev begravna med Kristus i dopet.            
Tit 3:5-6       Vi blev frälsta         Det skedde genom nyfödelsens rening, vilket kan syfta på en inre rening eller dopet eller Andens verk.    
Heb 10:22         Om det är frågan om dopet i denna vers så kopplar författaren samman dopet med reningsseromonierna i gamla förbundet.       Osäker om det syftar på dopet här.    
1 Pe 3:21         I dopet anropar man Gud om ett rent samvete där kraften ligger i Jersu uppsståndelse.       Versens logik oklar.