Dopbibelställen från Svenska Folkbibeln 2015

(OBS de gråmarkerade bibelställena är inte teologerna överens om de talar om dop eller ej.)

Mat 28:17-20

 

Mat 28:17  När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. 

Mat 28:18  Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 

Mat 28:19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 

Mat 28:20  och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut." 

Mrk 16:16

Mar 16:16  Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd.

Joh 3:5

Joh 3:5  Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

Joh 13:10

Joh 13:10  Jesus svarade: "Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och ni är rena, fast inte alla."

Apg 2:38-39

Apg 2:38  Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.

Apg 2:39  Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar."

Apg 2:41

Apg 2:41  De som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring tre tusen.

Apg 8:12-17

Apg 8:12  Men när de nu trodde på Filippus, som förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. 

Apg 8:13  Till och med Simon kom till tro. Han blev döpt och höll sig sedan ständigt till Filippus, och han blev utom sig av häpnad när han såg de stora tecken och kraftgärningar som skedde. 

Apg 8:14  När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. 

Apg 8:15  Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige Ande, 

Apg 8:16  eftersom Anden ännu inte hade fallit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. 

Apg 8:17  Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande.

Apg 8:35-39

Apg 8:35  Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. 

Apg 8:36  När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag, och hovmannen sade: "Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?" 

Apg 8:38  Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet, och Filippus döpte honom. 

Apg 8:39  När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa, full av glädje.

Apg 9:18 (1-18), 22:16

Om Paulus

Apg 9:18  Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn, och han reste sig och blev döpt.

Apg 22:16  Och nu, vad väntar du på? Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn.

Apg 10:47-48

Apg 10:47  Då sade Petrus: "Ingen kan väl hindra att de döps med vatten, när de har fått den helige Ande precis som vi?" 

Apg 10:48  Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar.

Apg 16:14-15

Apg 16:14  En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira, och hon hörde till dem som vördade Gud. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. 

Apg 16:15  När hon och hennes familj hade blivit döpta, bad hon: "Om ni anser att jag tror på Herren, kom då och bo hemma hos mig!" Och hon övertalade oss.

Apg 16:33

Apg 16:33  Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår, och han döptes genast tillsammans med hela sin familj.

Apg 18:8

Apg 18:8  Crispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes.

Apg 19:1-6

Apg 19:1  Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesos efter att ha rest genom inlandet. Där träffade han några lärjungar, 

Apg 19:2  och han frågade dem: "Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro?" De svarade honom: "Nej, vi har inte ens hört att det finns en helig Ande." 

Apg 19:3  Han frågade: "Vilket dop blev ni då döpta med?" De svarade: "Med Johannes dop." 

Apg 19:4  Paulus sade: "Johannes döpte med omvändelsens dop och sade åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus." 

Apg 19:5  När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn, 

Apg 19:6  och när Paulus lade händerna på dem kom den helige Ande över dem och de talade i tungor och profeterade.

Rom 6:3-11

Rom 6:3  Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? 

Rom 6:4  Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. 

Rom 6:5  För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. 

Rom 6:6  Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. 

Rom 6:7  Den som är död är förklarad fri från synden. 

Rom 6:8  Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. 

Rom 6:9  Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. 

Rom 6:10  Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. 

Rom 6:11  Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.

1 Ko 1:13-17

1Ko 1:13  Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta? 

1Ko 1:14  Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon av er utom Crispus och Gaius, 

1Ko 1:15  så att ingen kan säga att ni blev döpta i mitt namn. 

1Ko 1:16  Jo, Stefanas familj har jag också döpt. Annars vet jag inte om jag har döpt någon annan. 

1Ko 1:17  Kristus har ju inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangeliet, men inte med vältalig vishet så att Kristi kors förlorar sin kraft.

1 Ko 12:13

1Ko 12:13  I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss.

Gal 3:27

Gal 3:27  Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus.

Ef 4:5

Efe 4:5  en Herre, en tro, ett dop,

Ef 5:26

Efe 5:26  Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet,

Kol 2:11-12

Kol 2:11  I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur 

Kol 2:12  och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda.

Tit 3:5-6

Tit 3:5  frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, 

Tit 3:6  som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare,

Heb 10:22

Heb 10:22  Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten.

1 Pe 3:21

1Pe 3:21  Efter denna förebild frälser nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse,