Predikningar
Om inget annat nämns är bibeltexterna hämtade från Svenska Folkbibeln 1998 eller 2015
Gamla testamentet © 1998, 2015 Stiftelsen Svenska Folkbibeln
Nya testamentet © 1996, 1998, 2015 Stiftelsen Svenska Folkbibeln, och Stiftelsen Biblicum


2018 03 04 Predikan i Hjältaryd, kampen mot ondskan.mp3   >>>>
2018 03 04 texter till predikan.pdf   >>>>

2018 01 21 Predikan i Hjältaryd.mp3   >>>>
2018 01 21 texter till predikan.pdf   >>>>

2018 01 14 Predikan i Myresjö Östra, om att söka Guds rike först.mp3   >>>>
2018 01 14 Bibeltexter.pdf   >>>>

2018 01 01 Nyårspredikan i Hjältaryd om kraften i Jesu namn.mp3   >>>>
2018 01 01 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 12 10 Advetntspredikan i Landsbro.mp3   >>>>
2017 12 10 bibeltexter.pdf   >>>>

2017 12 03 adventspredikan i Hjältaryd.mp3   >>>>
2017 12 03 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 11 12 Predikan i Myresjö Östra.mp3   >>>>
2017 11 12 Bibeltexter.pdf   >>>>

2017 10 15 Predikan i familjegudstjänst i Myresjö Östra.mp3   >>>>

2017 10 08 Jesus botade officerens tjänare.mp3   >>>>
2017 10 08 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 09 17 Apostlarna och masshelande.mp3   >>>>
2017 09 17 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2017 09 03 Jesus helar massorna.mp3   >>>>
2017 09 03 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 06 11 att hålla tron levande, predikan i Myresjö Östra.mp3   >>>>
2017 06 11 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 06 04 Anden utgjuts, faller och kommer över de som tror på Jesus.mp3   >>>>
2017 06 04 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 04 23 Om Andens nådegåvor.mp3   >>>>
2017 04 23 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 04 13 Skärtorsdagspredikan.mp3   >>>>
2017 04 13 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 04 02 predikan i Landsbro om Andens frukter.mp3   >>>>
2017 04 02 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 03 12 predikan i Stocksbergskyrkan Korsberga om mission.mp3   >>>>
2017 03 12 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 02 12 predikan i Hjältaryd om Guds inneboende Ande.mp3   >>>>
2017 02 12 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 02 05 predikan i Myresjö Östra om den helige Ande.mp3   >>>>
2017 02 05 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 01 22 predikan om den helige Ande, Landsbro.mp3   >>>>
2017 01 22 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 01 15 Inför det nya året predikan i Hjältaryd.mp3   >>>>
2017 01 15 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 01 08 Inför det nya året, predikan i Myresjö Östra.mp3   >>>>

2016 12 25 Julpredikan.mp3   >>>>

2016 12 04 predikan om Jesu återkomst.mp3   >>>>
2016 12 04 texter till predikan.pdf   >>>>

2016 11 06 Vad som händer efter döden. Predikan i Myresjö Östra.mp3   >>>>
2016 11 06 texter till predikan.pdf   >>>>

2016 10 23 predikan i Landsbro om välsignelser 3.mp3.mp3   >>>>

2016 10 16 predikan Hjältaryd om välsignelser 2.mp3.mp3   >>>>
2016 10 09 texter till predikan.pdf   >>>>

2016 10 09 predikan i Myresjö Östra om välsignelser 1.mp3   >>>>
2016 10 09 texter till predikan.pdf   >>>>

2016 10 02 predikan i Landsbro. Gud vill vara närvarande i våra liv.mp3   >>>>
2016 10 02 texter till predikan.pdf   >>>>

2016 09 11 Predikan i Myresjö Östra.mp3   >>>>

2016 09 04 Predikan i Fröderyds missionhus.mp3   >>>>

2016 06 12 Predikan i Landsbro.mp3   >>>>
2016 06 12 texter till predikan.pdf   >>>>

2016 05 15 pingstpredikan.mp3   >>>>
2016 05 15 texter till predikan.pdf   >>>>

2016 05 01 predikan om bön.mp3   >>>>
2016 05 01 texter till predikan.pdf   >>>>

2016 04 10 tillgångar i det nya förbundet.mp3   >>>>
2016 04 10 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2016 03 27 Påskdagspredikan i Lannaskede-Myresjö kyrka.mp3   >>>>
2016 03 27 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2016 03 25 Långfredagspredikan.mp3   >>>>
2016 03 25 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2016 03 20 Predikan från gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan.mp3   >>>>

2016 03 13 Detta händer när vi börjar tro på Jesus 3.mp3   >>>>
2016 03 13 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2016 03 06 Detta händer när vi börjar tro på Jesus 2.mp3   >>>>
2016 03 06 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2016 02 14 Detta händer när vi börjar tro på Jesus 1.mp3   >>>>
2016 02 14 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2016 01 24 predikan om dörren till det nya förbundet, dörren in i Guds rike.mp3   >>>>
2016 01 24 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2016 01 17 predikan om grundstenar i det nya förbundet.mp3   >>>>
2016 01 17 Bibeltexter och bildspel till predikan.pdf   >>>>

2016 01 03 inför ett nytt år.mp3   >>>>
2016 01 03 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2016 01 01 nyårspredikan.mp3   >>>>

2015 12 20 adventspredikan 2.mp3   >>>>
2015 12 20 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2015 12 13 adventspredikan 1.mp3   >>>>
2015 12 13 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2015 11 22 predikan om yttersta domen.mp3   >>>>
2015 11 22 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2015 11 15 predikan om skapelsen 2.mp3   >>>>
2015 11 15 predikan om skapelsen 2.pdf   >>>>

2015 11 01 predikan om skapelsen 1.mp3   >>>>
2015 11 01 predikan om skapelsen 1.pdf   >>>>

2015 10 25 predikan om det nya förbundet.mp3   >>>>
2015 10 25 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2015 10 18 predikan om det nya förbundet.mp3   >>>>
2015 10 18 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>