Program för Landsbrokretsen av SAM
Hjältaryd Alliansförsamling
Allianskyrkan Landsbro
Myresjö Östra missionsförsamling

Maj
v21


Ons 23 kl 18:00 Hjältaryd, UV, i Lövenäs
Tor 24 kl 18.00 - 21.00 Bön för hälsa, Landsbro, drop in
Fre 25 kl 17:30 Landsbro, UV, invigning av nya UV-ar, båtrace
Fre 25 kl 19:00 Tonår, apologetik, Tobias Carlzon, Ramkvilla
Sön 27 kl 10.00 Konfirmationsgudstjänst, Pingstkyrkan Landsbro
Sön 27 kl 19.00 Myresjö Östra, bön
Sön 27 kl 19.00 Landsbro, samtalskväll

v22
Tor 31 kl 18.00 - 21.00 Bön för hälsa, Landsbro, drop in

Juni
Fre 01 kl 19:00 Tonår, bjudin, prova på, Landsbro
Lör 02 Myresjö IF 75-år, UV HMÖ-88 deltar med aktivitet
Sön 03 Missionsgudstjänst i Myresjö Östra Grönbech/Jensen

v23
Ons 06 kl 19:00 Sverigebön, Stocksbergskyrkan Korsberga
Tor 07 kl 18.00 - 21.00 Bön för hälsa, Landsbro, drop in
Fre 08 kl 19:00 Tonår, golf
Sön 10 kl 10:00 Gudstjänst i Landsbro, Sune Ceder, sång Martin P. nattvard, SSK

v24
Sön 17 kl 10:00 Gudstjänst, söndagsskolan ansvarar för gudstjänsten

***