Program för Landsbrokretsen av SAM
Hjältaryd Alliansförsamling
Allianskyrkan Landsbro
Myresjö Östra missionsförsamling

December


v49
Fre 08 kl 19:00 Tonår, Korsberga
Sön 10 kl 10.00 Gudstjänst i Landsbro, Sune Ceder, sång Linda Carlsson, SSK

v50
Tor 14 kl 18.00 - 21.00 Drop in, bön för hälsa, Landsbro
Fre 15 kl 19:00 Tonår, Ramkvilla
Sön 17 kl 10:00 Gudstjänst i Myresjö Östra, söndagsskolans avslutning
Sön 17 kl 19:00 Adventssamling, Landsbro

v51
Tis 17 kl 15:00 Brobygården med Anna-Lena Ziegler
Lör 23 kl 18:00 Hjältaryds missionshus, Jul i Byn, medverkan av lokala förmågor, kaffeservering
Sön 24 kl 23:00 Gemensam midnattsgudstjänst i Pingstkyrkan Landsbro

v1
Mån 01 kl 17:00 Hjärtaryd, gemensam nyårsgudstjänst med pingstförsamlingen, Sune Ceder, sång Patrik Strand
Sön 07 kl 10:00 Gudstjänst i Landsbro, Lennart Larsson, sång Elisabeth J, nattvard

***