Program för Landsbrokretsen av SAM
Hjältaryd Alliansförsamling
Allianskyrkan Landsbro
Myresjö Östra missionsförsamling


Augusti
v33


Sön 19 kl 10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan i Landsbro, Josef Hugosson
Sön 19 kl 19.00 Landsbro, samtalskväll

v34
Ons 22 kl 18.30 Kretsstyrerelsens sammanträde
Sön 26 kl 10.00 Gudstjänst i Bjädesjö, KoLaMyRa, ev. dop, medtag kaffekorg

v35
Tis 28 kl 15.00 Andakt på Brobygården

September
Sön 02 kl 10.00 - 16.00 Kretsens gemenskapsdag, Möklamos missionshus

v36
Ons 05 kl 18.30 Hjältaryd, UV-start
Sön 09 kl 10.00 Hjältaryd Gudstjänst
Sön 09 kl 19.00 Landsbro, samtalskväll

***