Trallglada Lovsånger

 

Innehåll

Tryck på numret så kommer du till sången!

1 ´Tis the old time religion

2 Come and go with me

3 Jesus älskar mig, det är sant

4 Innanför eller utanför

5 Jag känner Jesus

6 Jesus jag tycker om dig

7 Tacka Herren för han är god

8 Jag vill skynda fram

9 Jesus har kommit

10 Lita på din Gud

11 Bibeln den har livets skatt

12 Viska en bön när det ljusnar

13 Jag vill sjunga här i dag

14 Är du glad, av hjärtat nöjd

15 Älska Jesus med måtta

16 Så älskade Gud vår värld

17 Tell me the story of Jesus

18 Man har bråttom i världen

19 På löftenas vagnar

20 Med fribiljett jag reser

21 O store Gud

22 Så bitter kall sveper

23 En nådens plats Herren Gud

24 Som fågeln löst ur snarans

25 Det är saligt på Jesus få tro

26 Vem som helst kan bli frälst

27 Vad än dig möter, käre vän

28 Tack, min Gud

 

Himlen

29 Mitt hem är där

30 När den evigt

31 O, min tanke flyr hän

32 O, min tanke flyr hän

33 O sällhet stor

34 O, hur saligt att få vandra

35 Till det härliga land

 

Advent

36 Gå, Sion, din konung att möta

 

Jul

37 Fröjdas vart sinne

38 Nu tändas tusen juleljus

39 När juldagsmorgon glimmar

40 Ett barn är fött

41 O du saliga

42 Stilla natt, heliga natt

43 Var hälsad, sköna morgonstund

 

Väckelsesånger

44 Lossa båten från land

45 Jubla nu mitt sälla hjärta

46 Som en härlig gudomskälla

47 Vill du möta mig där hemma

48 Varför irrar din blick uti natten

 

Älskade psalmer och sånger

49 Upp min tunga, orginaltexten

50 Upp min tunga J.O. Wallins bearbetning

51 Tryggare kan ingen vara

52 Blott en dag

53 Jesus är en klippa

54 Tack min Jesus

55 Jesus, om dig vill jag sjunga

56 Medan allting ler och blommar

57 Tiden så hastigt försvinner

58 Underbar kärlek så stor

59 Jesus för världen

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Trallglada Lovsånger

 

 

Nr 1 Till innehåll    Lär melodin

[Refrain]

|::´Tis the old time religion::|

and it's good enough for me.

 

1] |::It was good for our mothers. ::|

and it´s good enough for me.

 

2] |::It has saved our fathers. ::|

and it´s good enough for me.

 

3] |::Makes me love everybody. ::|

and it´s good enough for me.

 

4] |::It was good for the Hebrew children. ::|

and it´s good enough for me.

 

5] |::It was good for the prophet Danial. ::|

and it´s good enough for me.

 

6] |::It was tried in the fiery furnace. ::|

and it´s good enough for me.

 

7] |::It was good for Paul and Silas. ::|

and it´s good enough for me.

 

8] |::It will do when I am dying. ::|

It will do when I am dying.

It will do when I am dying

and it´s good enough for me.

 

9] |::It will take us all to heaven. ::|

and it´s good enough for me.

Traditional                    Traditional

 

Nr 2    Till innehåll     Lär melodin

1] Come and go with me

|:: to my Father's house. ::|

Come and go with me

to my Father's house,

there is joy, joy, joy.

 

2] Allt är underbart

|:: i min Faders hus. ::|

Allt är underbart,

i min Faders hus,

där är glädjen stor.

 

3] I min Faders hus

|:: där är lov och pris. ::|

I min Faders hus

där är lov och pris,

där är glädjen stor.

 

4] Vill du följa med

|:: till min Faders hus? ::|

Vill du följa med,

till min faders hus?

Där är glädjen stor.

 

5] Jesus vägen är

|:: till min Faders hus. ::|

Jesus vägen är

till min Faders hus,

där är glädjen stor.

 

6] Ingen död finns där

|:: i min Faders hus. ::|

Ingen död finns där

i min Faders hus,

där är glädjen stor.

 

7] Come and go with me

|:: to my Father's house. ::|

Come and go with me

to my Father's house,
there is peace, peace, peace

Okänd                      Okänd

 

Nr 3    Till innehållLär melodin

1] |::Jesus älskar mig, det är sant.::|

Han tycker om mig.

Han tycker om just mig.

 

2]|::Jesus älskar dig, det är sant.::|

Han tycker om dig.

Han tycker om just dig.

 

3]|::Jesus älskar oss, det är sant.::|

Han tycker om oss.

Han tycker om just oss.

Esce     African American spiritual

 

Nr 4    Till innehållLär melodin

1] Innanför eller utanför

bröllopssalen en gång.

Innanför eller utanför

evighetens så lång.

 

[Refräng]

Innanför eller utanför

lyss till min frågande sång.

Innanför eller utanför

var skall du stå en gång?

 

2] Ropet höres kring världen gå:

”Brudgummens ses i skyn.”

Änglakörer kring tronen stå

o vilken härlig syn.

 

3] Dörren öppnas till himlens sal,

änglar hörs harpor slå,

Utanför är blott natt och kval,

mörkrets härar där står.

 

4] Vitklädd brud emot porten går

tågar med jubel in.

Nu sin lön för allt hån hon får,

sjunger med fröjdfullt sinn.

 

5] Tanklös grupp står i mörkret kvar

lamporna slocknat ut.

Ingen olja man längre har,

nej den har tagit slut.

 

6] Lönlöst klappande utan hopp,

skaran i mörkret står.

Ropar: Herre låt upp, låt upp.

Inget svar man dock får.

 

7] Innanför eller utanför

Nu begrunda det väl.

När Guds kallande röst du hör,

slut ej hjärtat o själ.

Oskar Halloff         Oskar Halloff

 

Nr 5    Till innehåll….Lär melodin

1] Jag känner Jesus.
Han går bredvid mig.
Han håller handen
och det känns bra.

2] Jag känner Jesus.
Han är den bäste
av alla vänner
som man kan ha.

3] Jag älskar Jesus.
Han är min kompis,
han är den bäste
som jag kan ha.

Esce Barker Bradford, 1885

 

Nr 6    Till innehåll

|::Jesus jag tycker om dig.::|
|:Var min bäste vän!:|

|::Du jag tycker om dig.::|
|:Jag är din bäste vän!:|

|::Jesus jag tycker om dig.::|
|:Du är min bäste vän!:|

     SoB

 

Nr 7    Till innehåll

[4x]

Tacka Herren för han är god,

hans nåd den varar för alltid.

Psaltaren

 

Nr 8    Till innehållLär melodin

1] Jag vill skynda fram till nådens helga flod.
Jag vill söka rening uti Lammets blod.
Renad uti Lammets blod
blir den sämste ren och god,
därför skyndar jag till nådens helga flod.

 

[Refräng]
Säg, vill du ej följa med?
Säg vill du ej följa med,
följa med, följa med?
O jag önskar att du ville följa med.

 

2] Jag vill ropa: ”Herre Jesus fräls min själ.”

Jag vill bedja honom göra allting väl.

Han kan göra allting väl
för en fattig syndaträl,
därför ropar jag: ”O, Herre fräls min själ.”

 

3] Jag vill vittna om han underbara nåd.
Jag vill prisa högt hans stora frälsningsråd.
Detta stora frälsningsråd

övervinner syndens dåd,
därför vill jag vittna om hans rika nåd.

 

4] Och till sist jag ämnar mig till himlens land
och där fröjdas på den solbeglänsta strand.
På den solbeglänsta strand

o jag längtar dit ibland.

Hjälp mig Gud, att jag må hinna himlens land.

K. M. Fristrup          K. M. Fristrup

 

Nr 9    Till innehåll

|: Jesus har kommit
för att vi ska ha liv
och liv i överflöd. :|

 

Han älskar oss
mer än alla.
Han vill leda oss
varje dag.

 

|: Jesus har kommit
för att vi ska ha liv
och liv i överflöd. :|

 

Han gav sitt liv
för oss alla.
Han förlåter oss
när vi ber.

 

|: Jesus har kommit
för att vi ska ha liv
och liv i överflöd. :|

Esce                  Esce

 

Nr 10    Till innehåll....Lär melodin

[Refräng]

Lita på din Gud han är nära,
över alla djup vill han bära.
Fadershanden kraft

aldrig sviker,

ljuvliga säkra tro.

Gustav Wallteng, Gustav Wallteng

 

Nr 11    Till innehåll....Lär melodin

1] Bibeln den har livets skatt.

Sök den, sök den!

Skynda dig att ta den fatt

nu den kan bli din!

Skatten gör dig rik och nöjd

fyller dig med frid och fröjd

här och uti himlens höjd.

Den kan nu bli din.

 

[Refräng]

Gratis är den, om du vill

skatten ska dig höra till.

Den i tid och evighet

blir din salighet.

 

2] Vill du evigt bliva rik?

Sök den, sök den!

Bliva Herrens änglar lik?

Sök av hjärtats grund!

Den som beder, han skall få.

Den som söker finner då,

Den som klappar får ingå.

Börja denna stund!

 

3] Skatten heter Jesus Krist.

Sök den, sök den!

Har du nöd och synd och brist,

kan han hjälpa dig.

Han tar bort all synd och nöd,

frälser dig i liv och död,

blir din tröst, ditt säkra stöd

på din vandringsstig.

 

4] Den är mer än all vår jord;

Sök den, sök den!

Som det står i Herrens ord

sök vid nådens tron!

Ordets blir ett ljus för dig,

Jesus ropar: ”Kom till mig!”

Han är god och nåd dig ger.

Sök och sök i tron!

H. R. Palmer       H. R. Palmer

 

Nr 12    Till innehåll....Lär melodin

1] Viska en bön när det ljusnar.

Viska en bön vid middagstid.

Viska en bön när det skymmer.

Det skänker ditt hjärta frid.

 

2] Gud hör din bön när det ljusnar.

Gud hör din bön vid middagstid.

Gud hör din bön när det skymmer.

Det skänker ditt hjärta frid.

 

3] Du kan bli frälst när det ljusnar.

Du kan bli frälst vid middagstid.

Du kan bli frälst när det skymmer.

Och fyllas av Jesu frid.

Okänd                                Okänd

 

Nr 13    Till innehåll

1] Jag vill sjunga här i dag,
Gud är god.

Klappa hand och vara glad,
Gud är god.

Stjärnors ljus och månens glans

solens sken och molnens dans

alla sjunger samma sång:
Gud är god.

 

[Refräng]

Gud är god, Gud är god.

Sjung nu alla med i sången:

Gud är god

 

2] Fåglarna de sjunger glatt:

Gud är god

Blommor doftar dag och natt:

Gud är god

Havets bölja och bäckens brus

vindens kraft och trädens sus

alla sjunger samma sång:

Gud är god

 

3] Blir det stormigt mörkt och trångt,
Gud är god.

Till hans hjärta är ej långt,

Gud är god.

Under vingen trygg jag är,

inget ont kan nå mig där,
därför sjunger jag så här:

Gud är god.

Conrad Björkman 

Esce bearbetad

                    Conrad Björkman

 

Nr 14    Till innehåll....Lär melodin

1] Är du glad, av hjärtat nöjd?

Sjung då, sjung då!

Lik en fågel full av fröjd

sjung av hjärtat, sjung!

Om dig Herrens ande rör,

skynda dig, hans vilja gör

verka, bed och ordet hör!

Sjung av hjärtat, sjung!

 

[Refräng]

Du med hjärtats sång gör väl.

Fröjdar mången sorgsen själ.

Gud välsignar varje gång

hjärtats enkla sång.

 

2] När du ser vad Jesus gjort

sjung då, sjung då!

Prisa Gud för smått och stort

sjung av hjärtat, sjung!

Jesus gått på stormigt hav,

väckt den döde ur hans grav

och sitt liv för oss han gav,

Sjung av hjärtat, sjung!

 

3] Är du under sorger böjd

sjung då, sjung då!

Det ger dig och andra fröjd.

Sjung av hjärtat, sjung!

Änglar sjunger kring Guds tron,

prisar Faderns ende Son,

sjung ock du och gläds i tron,

Sjung av hjärtat, sjung!

H. R. Palmer    H. R. Palmer

 

Nr 15    Till innehåll

1] Älska Jesus med måtta
och ingen skall dig bespotta!

Var bara lagom from,
så du inte blir någon till dom!

 

2] Lagom ej för mycket
och du klarar vågstycket
att vara religiös,
så ingen syndare blir nervös.

 

3] Passa för Gud och världen
och ingen kamp under färden!

Var just lagom frälst!

Det önskar folk helst.

 

4] Ingen får man störa.

Låt ondskan världen förföra!

Så lindrig vara ljum
ett skönt evangelium.

 

5] Lita på kärleken bara,
aldrig till doms du skall fara!

Följ minsta motståndets lag!

Tänk ej på domslut en dag!

 

6] Förgät dina plikter!

Ha inga egna åsikter!

Och tänk ej på detta bud,
att över allting älska Gud!

 

7] Kall eller varm ingetdera
som ljum alltid salutera!

Alltid så neutral
aldrig en natt utav kval.

 

8] Glöm också läsa ordet!

Glöm ännu mer nattvardsbordet!

Glöm att du tänkt va till ljus!

Glöm vägen till Guds hus!

 

9] Gläds att du aldrig brinner!

Aldrig i tårar man finner
över Guds stora nåd.

Gläds att du själv jämt vet råd!

 

10] Lagom, lagom man sväljer
Gudsordet annars kväljer.

En gång förlåtelse fått
sedan man har det så gott.

 

12] Ha inga egna tankar
och ingen på dig klankar!

Men, tänk om det blir dig till dom
att du var lagom from.

M. Johagen med tillstånd      Esce

 

Nr 16    Till innehåll....Lär melodin

1] |:: Så älskade Gud vår värld. ::|

Att han sände till oss sin son.

 

2] |:: Jesus Kristus
är hans namn ::|

och han är Guds ende son.

 

3] |:: Han dog för oss
på ett kors ::|

och det var för våran skull.

 

4] Han tog på sig vår synd.

Han tog på sig vår skuld.

Han tog på sig vårt straff.

Vilken kärlek han visade oss. 

 

5] |:: Han uppstod
på tredje dan. ::|

Gud uppväckte honom då.

 

6] |:: Han lämnade
graven tom. ::|

Han besegrade döden där.

 

7] |:: Han lever för oss idag. ::|

Han är med oss varje dag.

 

8] |:: Han förlåter oss vår synd ::|

och han gör det här idag.

 

9] |::Så älskar Gud vår värld. ::|

Det är kärlek han visar oss.

Esce                   Afrikansk melodi

 

Nr 17    Till innehåll....Lär melodin

1] Tell me the story of Jesus,

write on my heart every word;

tell me the story most precious,

sweetest that ever was heard.

Tell how the angels, in chorus,

sang as they welcomed His birth,

"Glory to God in the highest!

Peace and good tidings to earth."

 

[Refrain]

Tell me the story of Jesus,

write on my heart every word;

tell me the story most precious,

sweetest that ever was heard.

 

2] Fasting alone in the desert,

tell of the days that are past;

how for our sins He was tempted,

yet was triumphant at last.

Tell of the years of His labor,

tell of the sorrow He bore;

He was despised and afflicted,

homeless, rejected, and poor.

 

3] Tell of the cross

where they nailed Him,

writhing in anguish and pain;

tell of the grave

where they laid Him,

tell how He liveth again.

Love in that story so tender,

clearer than ever I see:

stay, let me weep while you whisper,

love paid the ransom for me.

F. Crosby                   J. R. Sweney

 

Nr 18    Till innehåll....Lär melodin

1] Man har bråttom i världen
bland människors barn
har ej tid till att höra Guds ord.

Man planerar och bygger

som skulle man bo
här för evigt uppå denna jord.

 

[Refräng]

Men så kommer ett bud

ifrån himmelens Gud
man får lämna allt jordiskt och gå.

Har man väldeliga brått,

man då ändå får gå

trots att verket blott halvgjort får stå.

 

2] Man bestämmer och ordnar för tiotal år,
för sin framtid man sörjer så väl.

För den bräckliga kroppen

bekymmer man har,
men så ofta man glömmer sin själ.

 

3] Man skall samla i lador

och fylla sitt hus.

Man skall trygga sin ålderdoms dag.

Man skall äta och dricka och göra sig glad
när blott tillräckligt samlat man har.

 

4] Man ska sporta och tävla

och vinna sitt pris.

Man ska bliva en idrottens kung.

Man ska festa och dansa och skämta och le
och ha roligt för man är ju ung.

 

5] ”Endast ett är nödvändigt”

har frälsarens sagt.

Tänk på detta och rädda din själ.

Låt ej jordiskt bekymmer upptaga dig så
att du glömmer ditt eviga väl!

Okänd                                  J. A. Hultman

 

Nr 19    Till innehåll....Lär melodin

1] På löftenas vagnar till himlen vi går
från nödens och tårarnas land.

Guds löften de håller att resa uppå
när himlar och jord står i brand.

 

2] Ej brister ett koppel,

Guds kärlek det är
han vagnarna håller vid makt.

Ett enda av löftena syndaren bär
till himmelens härliga prakt.

 

3] Vår himmelske Josef

oss vagnarna gav
och därtill biljetten så röd.

Den gäller till Sion, där stiger vi av
helt frälsta från jordlivets nöd.

 

4] Och skulle det hända att resa jag får
en stund uti nödens kupé.

Den lika så säkert till himmelen går
ej stannar i suckars allé.

 

5] När tåget har stannat

på himlens perrong
och slut är på jordlivets strid
då möter oss Jesus med jubel och sång
och hälsar de sina med frid.

 

6] Där kommer vi prisa

vår Fader och Gud
för vagnar som förde oss fram.

Var resan besvärlig för längtande brud.
vad mer, då vi skådar Guds Lamm!

Okänd                                        Okänd

 

Nr 20    Till innehåll....Lär melodin

1] Med fribiljett jag reser

på banan trygg och glad
till hemmet och till arvet,

till rikets huvudstad.

En kappsäck full av synder,

var mig till stort besvär,
men den tog konduktören,

jag vet ej var den är.

 

2] Jag tar den ej tillbaka,

nu är jag saken kvitt.

Jag skall väl något giva,

då jag får resa fritt.

En väska man mig givit,

i den finns mycket gott.

Där har jag fribiljetten

och nyckeln till mitt slott.

 

3] Där har jag nu min bibel,
Guds mat av bästa slag.
Hur många vi än bliver,

det räcker dag för dag.

Där har jag dokumenten

och papper utan fel,
uppå min lösepenning

och på min arvedel.

 

4] Kamrater goda kära

på resan följas åt.

Vi gnabbas många gånger,

men skämmas efteråt.

Då går den ångerfulle

till den förnärmad var
och säger ett ”Förlåt mig!”

och så är saken klar.

 

5] Och gröna fanor viftas,

att trygg vi åka må.

Ej vägens längd vi veta,

blott att vi hemåt gå.

Men höjes purpurfanan

och växeln lägges ut,
då är vi där i staden

och resan den är slut.

Tibell Charlotte C.      Folkmelodi

 

Nr 21    Till innehåll....Lär melodin

1] O store Gud, när jag den värld beskådar,

som du har skapat med ditt allmaktsord.

Hur där din visdom leder livets trådar,

och alla väsen mättas vid ditt bord.

 

[Refräng] |: Då brister själen ut i lovsångsljud:

O store Gud! O store Gud! :|

 

2] När jag betraktar himlens höga under,

Där gyllne världsskepp plöja etern blå,

Och sol och måne mäta tidens stunder

Och växla om, som tvenne klockor gå;

 

3] När jag hör åskans röst i stormen brusa,

Och blixtens klingor springa fram ur skyn;

När regnets kalla, friska skurar susa,

Och löftets båge glänser för min syn;

 

4] När sommarvinden susar över fälten,

När blommor dofta invid källans strand,

När trastar drilla i de gröna tälten

Vid furuskogens tysta, dunkla rand;

 

5] När jag i bibeln skådar alla under,

Som Herren gjort sen förste Adams tid,

Hur nådefull han varit alla stunder

Och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid

 

6] När jag hör dårar i sin dårskaps dimma

Förneka Gud och håna, vad han sagt,

Men ser likväl, att de hans hjälp förnimma

Och uppehållas av hans nåd och makt;

 

7] Och när jag ser hans bild till jorden sväva

Och göra väl och hjälpa överallt;

När jag ser satan fly och döden bäva

För Herren i förklarad korsgestalt;

 

8] När tryckt av syndens skuld jag faller neder

Vid Herrens fot och ber om nåd och frid,

Och han min själ på rätta vägen leder

Och frälser mig från all min synd och strid;

 

9] När slutligt alla tidens höljen falla,

Och i åskådning byter sig min tro,

Och evighetens klara klockor kalla

Min frälsta ande till dess sabbatsro;

 

|: Då brister själen ut i lovsångsljud:

Tack, gode Gud! Tack, gode Gud! :|

Carl Boberg                               Okänd

 

Nr 22    Till innehåll....Lär melodin

1] Så bitter kall sveper nordanvinden

om stuguknuten i senan kväll.

I stugan sitter så blek om kinden

en liten flicka vid spisen häll.

Den bleka hyn och de tärda dragen

utvisa lidande sjukdom nöd
och hennes pappa har hela dagen

för krogen glömt skaffa barnen bröd.

 

2] Vi fönstret hennes bror Axel sitter
helt tankfullt blickande upp mot skyn.

Och sinnes hägring än ljuv än bitter

snabbt växlar om för hans inre syn.

Fast tårar skymmer hans blick han sjunger:
”Gråt inte Ester min syster snäll.

Snart kommer pappa
och då vår hunger skall fly sin kos,

vi får mat i kväll.”

 

3] Men broder minns du när mamma levde,
hur annorlunda det var mot nu.

I kalla vintern vi ej behövde

på pappa vänta, men snälla du.

Lyft upp mig sätt mig vid fönstret neder.
Jag vill så gärna mot himlen se.

Kanhända mamma vill blicka neder

från himlen stjärnor
och mot mig le.

 

4] Som förr hon gjorde, jag minns så gärna,
när hon om kvällen mig sjöng till sömns.

Men se där broder, där föll en stjärna,

hon sade ofta min moder ömt,
att när en stjärna från himlen faller,

en själ då får gå till himlen upp.

När jag till mamma går hem då faller

väl ock en stjärna utur sitt lopp.

 

5] Men låt mig bror i din famn få vila,

det är så kallt och jag är så trött.

Och brodern tager sin syster lilla,

uti hans armar hon vilar sött.

Han sitter tyst där och vaggar sakta

sin lilla syster på sina knän,
mot himlen blickar – då faller sakta

en stjärna ner ifrån himmelen.

 

6] En liten stjärna så sa ju Ester,

ska falla ner när jag går till Gud.

Så tänkte brodern och skådar efter –

och lilla syster har ren fått bud.

Se ögat brustit och bleka kinden

ej mera sköljes av sorgens tår.
Ej mer hon isas av kalla vinden,

förklarad Ester för lammet står.

 

7] Den grymme fadern

från krogen kommer
får se sin älskling ren kall och död,
då i hans själ väckes verklig ånger,

till Jesus flyr han uti sin nöd.

Nu aldrig han mer på krogen sitter,

men ofta böjd på sin vandringsstav.

Av ånger fäller han bittra tårar

vid enkla korset på Esters grav.

 

8] Hon omedveten därom fick vara

en missionär som från syndens stig,
den arme drinkarn fick återföra,

men kära vän vem skall föra dig?

Du som i lustarnas land vill dröja,

se Jesus klappar på hjärtats dörr.

Ack öppna skynda för Gud dig böja,

du ångrar blott det ej skedde förr.

Skillingtryck

 

Nr 23    Till innehåll....Lär melodin

1] En benådningsplats

Herren Gud oss givit,
som genom blodet oss vunnen är.

Där Jesus Kristus försoning blivit

för världens synder, så ordet lär.

 

[Refräng]

O sköna plats invid Jesu hjärta,

när synden trycker en sargad själ.

Dit får jag komma

med all min smärta,

benådnignsplatsen gör allting väl.

 

2] Till nådeplatsen

oss väg bereddes,

när tempelförlåten rämnade.

Den största nåden oss då bereddes,

för frälsning gavs för var syndare.

 

3] Var dag och stund,

då du hjälp behöver,
till nådeplatsen frimodigt gå.

För se, om synden än flödar över,

så flödar nåden långt mer ändå.

 

4] Om du är blind, lik en Bartimeus

och lik en Tomas, som ej kan tro,

om du har synder som en Sackeus,

vid nådeplatsen du finner ro.

 

5] Vid nådeplatsen, där får jag vila,

när trött min ande här känner sig.

Till nådeplatsen, dit får jag ila

med all den nöd som här trycker mig.

Okänd                              Okänd

 

Nr 24    Till innehåll....Lär melodin

1] Som fågeln löst ur snarans tvång,

sin lovsång sjunger nöjd,
så vill jag tolka i min i min sång

mitt hjärtas rika fröjd.

 

2] För även jag är glad och fri.

Förlossning full jag fått
från syndens makt och slaveri,

det gamla har förgått.

 

3] Jag länge nog i träldom gick,

i syndens tjänst en slav.

Men när jag syn på Jesus fick,

då föll de banden av.

 

4] Det är så skönt att vara fri,

från syndens börda tung.

Men bäst av allt, att jag fick bli
Guds barn när jag var ung.

 

5] Det var han fria nådeval,

hans kärlek underbar
att jag blev frälst från syndens kval

i mina ungdomsdar.

 

6] Så är jag en benådad själ,

i Jesu Kristi namn
och nu jag mår så väl, så väl,

uti han kärleksfamn.

 

7] Men du min käre, käre vän

som än i syndens går,
kom även du till frälsaren

och samma fröjd du får.

Conrad Björkman   Conrad Björkman

 

Nr 25    Till innehåll....Lär melodin

1] Det är saligt på Jesus få tro

och att vara Guds barn blott av nåd.

Det blir härligt hos Jesus få bo

och där prisa hans trofasta råd.

 

[Refräng]

Gud ske lov, Gud ske tack,

att hans salighet även är min!

Gud ske lov, Gud ske tack,

att hans salighet även är min!

 

2] Det är saligt att samlas i tron,

omkring ordet till bön och till sång.

O, hur härligt det blir vid Guds tron,

att få stå bland de frälsta en gång!

 

3] Det är saligt att tro, fast vi än

ej fått skåda vår Frälsare kär;

Men en dag skall han komma igen,

vi få se honom, såsom han är.

A. Fernholm    J. Ph. Webster

 

Nr 26    Till innehåll....Lär melodin

1] Vem som helst kan bli frälst,

om till Gud han vänder.

Detta bud sänder Gud

ut i alla länder.

 

2] Rövare, farisé,

syndare och fromma,

vem som vill lyssna till,

får till bröllops komma.

 

3] Här är rum, många rum,

dukade står borden

för var själ, märk det väl,

uppå hela jorden.

 

4] Se, Guds Lamm, går här fram,

för att liv oss giva.

Bundna barn, syndens garn
vill han sönderriva.

 

5] Hör än mer, ömt han ber:

"Ge mej nu ditt hjärta!

Dig jag vill höra till

uti lust och smärta."

 

6] O vänd om! Skynda kom

till din Fader åter!

Fatta mod, Gud är god,

synden han förlåter.

 

7] Ja, vår Gud sänder bud

ut i alla länder:

vem som helst kan bli frälst,

om han hemåt vänder.

Nils Frykman       Nils Frykman

 

Nr 27    Till innehåll....Lär melodin

1] Vad än dig möter, käre vän

här på din vandringsstig,

o säg det då till Frälsaren,

nog vill han hjälpa dig.

 

[Refräng]

För det skall ske

att vem som helst,

som Herrens nåd begär,

ska från all synd och nöd bli frälst

och vara där han är.

 

2] Om du av vänner misskänd är,

om världen hånfullt ler,

din Frälsare är ändå där

och lyssnar när du ber.

 

3] Och har du varit barn en tid

åt Gud i himmelen,

men nu förlorat Jesu frid,

o kom, kom hem igen!

 

4] Om du har synd

och brott i mängd,

om du är hård och kall,

om nådens dörr än synes stängd,

så bed i alla fall.

 

5] Och om du ej kan bedja så

förträffligt som du vill,

så kan du bedja barnsligt då,

din Fader lyssnar till.

Carl Lundgren Svensk folkmelodi

             alt. Johann Sebastian Bach

 

Nr 28    Till innehåll....Lär melodin

1] Tack, min Gud, för vad som varit,

tack för allt som du mig ger!       

Tack för tiderna som farit!

Tack för stund, som inne är!

Tack för ljusa, varma vårar,

tack för mörk och kulen höst!

Tack för redan glömda tårar,

tack för friden i mitt bröst!

 

2] Tack för vad du uppenbarat!

Tack för vad jag ej förstår!

Tack för bön som du besvarat,

tack för vad jag inte får!

Tack för livets hemligheter!

Tack för hjälp i nödens stund!

Tack för nåd som ingen mäter!

Tack för blodets fridsförbund!

 

3] Tack för himmel blå i livet!

Tack för moln du strött därpå!

Tack för solljus, av dig givet!

Tack för mörkret likaså!

Tack för prövningar och strider!

Tack för hopp som uppfyllts väl!

Tack för dagen som framskrider!

Tack för hopp som slagit fel!

 

4] Tack för rosorna vid vägen!

Tack för törnet ibland dem!

Tack för resta himlastegen!

Tack för evigt tryggat hem!

Tack för kors och tack för plåga!

Tack för himmelsk salighet!

Tack för var besvarad fråga!

Tack för allt i evighet!

August Storm J. A. Hultman

 

Himlen

Nr 29    Till innehåll....Lär melodin

1] Mitt hem är där på

den andra stranden

Där livets timglas ej rinner ut

och ej till avsked man räcker handen,

för himlens glädje tar aldrig slut.

 

[Refräng]

O, sköna rike för Jesu vänner!

Där finns ej mera en sorgens tår,

För syndagiftet ej mera bränner

de är ju läkta de djupa sår.

 

2] Ej någon vandrare,

stödd vid staven,

ska mera söka för natten hus.

Där öppnas aldrig den mörka graven,

då härskar livet i evigt ljus.

 

3] Där suckar ingen

vid solnedgången

och ingen bävar för natten mer,

men alla sjunger de morgonsången

för Gud är solen, som evigt ler.

 

4] Ej någon sjöman vid brutet roder

förgäves söker en säker hamn.

För barnet sörjer ej någon moder

för havet öppnar ej mer sin famn.

 

5] Mitt hem är där uppå

livets stränder,

Där fridens ros inte vissnar mer.

Med segerpalmer i sina händer

En var sin hyllning till Lammet ger.

K. G. Sjölin                     K. G. Sjölin

 

Nr 30    Till innehåll....Lär melodin

1] När den evigt klara morgon gryr
med sol och helgdagsfrid

och då sabbat uti himlen ringes in,

då ska jag med Herrens folk
igenom pärleporten vid

gå att ta den plats

som utav nåd blev min.

 

[Refräng]

När Guds röst till välkomst ljuder,

när Guds röst till välkomst ljuder,

när Guds röst till välkomst ljuder,

då ska jag till vita tronen glad gå fram.

 

2] Då från alla folk och stammar
samlas där en skara stor

uti högtidssmyckad stad

på Sions höjd.

Även sämste sonen,

som i främlingslandet vilse for

får då vara med
och njuta himmelsk fröjd.

 

3] Och då glädjen brusar väldig

uti sång och harpospel

och vår konungs härlighet

blir skönt förspord,

då ska jag, fast intet i mig själv,

av nåd få taga del

dubbelt glad att höra Jesu välkomstord.

J. M. Black               J. M. Black

 

Nr 31    Till innehåll....Lär melodin

1] O, min tanke flyr hän

till det härliga land

till de strålande stjärnornas värld

där min krona jag får

utav Frälsarens hand

när jag vunnit och slutat min färd.

 

[Refräng]

Om nu strålande stjärnor

i kronan så skön

blir uppståndelsemorgonenes lön

ska väl stjärnorna då

i min krona också

stråla klart uti himmeln skön?

 

2] Ska för irrande själ,

som åt Frälsaren vanns

morgonstjärnan till lön någon få?

Ska väl då några stjärnor

med himmelens glans

stråla klart i min krona också?

 

3] O, må jag lyckas vinna

med kärlek och bön

några själar åt Herren också

och en stjärnbeprydd krona

så strålande skön

på uppståndelsemorgonen få.

 

4] O, vad fröjd det ska bliva

i himmelen skön,

att få möta de frälsta, om då

några himmelska stjärnor

som tecken och lön

på min krona där strålande stå!

Eliza E. Hewitt      J.A. Hultman

 

Nr 32    Till innehåll....Lär melodin

1] O min tanke flyr hän

till det härliga land

upp till Jesus,

min broder och vän!

Till min krona jag trår,

men jag frågar ibland:

Ska det bli några stjärnor i den?

 

[Refräng]

Ska det bli några stjärnor

i kronan jag får,

när jag avlagt min jordiska skrud?

Ska jag möta med fröjd

på den himmelska höjd

några själar jag vunnit för Gud?

 

2] Må jag troget då söka

den tid jag har kvar

samla själar till Frälsarens famn!

Varje blodtvagen själ

blir en stjärna så klar

som för evigt ska prisa hans namn.

 

3] O vad fröjd, när min Jesus

mig hämtar till sig,

om då någon jag räddade här!

Himlens härlighet blir ännu

högre för mig

om en stjärna i kronan jag bär.

Eliza E. Hewitt, Anna Ölander

Melodi J. A. Hultman

 

Nr 33    Till innehåll....Lär melodin

1] O sällhet stor, som Herren ger

re’n här på denna jord.

I nåd han där till barnen ser,

dem föder vid sitt bord.

Där få vi sitta var minut

och nåden, den tar aldrig slut.

 

[Refräng]
Halleluja, halleluja,
halleluja, vår Gud!

 

2] Det är så gott att älska Gud,

som först har älskat oss.

Så gott att vara Kristi brud

och slippa att förgås!

När världens fröjd en ände tar,

Ha vi det bästa ändå kvar.

 

3] Väl blir det mörker mången gång

Ej solen skiner jämt.

Väl få vi känna tidens tvång,

men ett är dock bestämt:

Det blir ej mörkt i himmelen

och resan, vad betyder den!

 

4] Nu slipper vi att sörja mer

för hem och dagligt bröd,

För allt av nåd oss Herren ger

han är vårt säkra stöd.

Han är oss alla dagar när

han oss och våra bördor bär.

 

5] Är det så saligt redan här,

att vara Jesu vän,

Hur skall det då ej bliva där

en gång i himmelen?

Där få vi fröjdas var minut

vår salighet tar aldrig slut.

Nils Frykman     Engelkes sånger

 

Nr 34    Till innehåll....Lär melodin

1] O, hur saligt att få vandra

Hemåt vid vår Faders hand

snart vi slutat ökenfärden

och går in i Kanaans land!

 

[Refräng]

Härligt sången där skall brusa

stark som dånet av en vattuflod

äran tillhör Gud och Lammet,

som oss vunnit med sitt blod.

 

2] Här vid älvarna i Babel

tystnar ofta nog vår sång,

men vi vänta bättre dagar

i Jerusalem en gång.

 

3] Inget mörker där ska vara

inga tårar, ingen nöd,

ingen synd och ingen plåga

ingen djävul, ingen död.

 

4] Här vi skiljas från varandra.

Här är möda, sorg och strid,

men uti den gyllne staden

snart vi mötas få i frid.

 

5] O, må ingen bli tillbaka

här i denna mörka värld.

Må vi alla där få mötas

efter slutat pilgrimsfärd!

Joël Blomqvist och Per Ollén

Musik R. Lowry

 

Nr 35    Till innehåll....Lär melodin

1] Till det härliga land

ovan skyn

Vi i tron skåda upp redan här.

För ett hem, fast fördolt

för vår syn,

har vår Jesus berett åt oss där.

 

[Refräng]

Om en kort liten tid

får vi mötas på himmelens strand.

Om en kort liten tid

får vi mötas på himmelens strand.

 

2] Även vi
på den ljuvliga strand

ska då sjunga de saligas sång

när vi lösta från jordiska band

får vår Frälsare skåda en gång.

 

3] För vår älskande

Fader och Gud

vi vårt offer och tack lägger ner

för den kärlek,
han skänker sin brud

och den nåd,
som han dagligen ger.

S. F. Bennett, Erik Nyström

Musik J. Ph. Webster

 

Advent

Nr 36    Till innehåll....Lär melodin

1] Gå, Sion, din konung att möta!

Jerusalem, gläds åt din Gud!

Strö palmer på väg för Messias

Och red dig som väntande brud!

 

[Refräng]

Var glad, var glad,

var glad i din Herre och Gud!

Var glad, var glad

och hylla din konung och Gud!

 

2] Han kommer från eviga fröjder

han lämnar sin tron av kristall

sin ära i ljusets palatser

och lägges på strå i ett stall.

 

3] Han kommer ett offer att bringa

för dig på den blodiga stam,

att dö för vårt syndiga släkte

och bringa rättfärdighet fram.

 

4] Han kommer ur graven med byte

och skuggornas boning blir ljus

och gravarnas slumrare väckas

Till liv ut från seklernas grus.

 

5] Han kommer till sörjande hjärtan

och livet får annan gestalt.

Han kommer i makt att regera

tills Gud uti alla blir allt.

Erik Nyström           J. McGranhan

 

Julsånger

Nr 37    Till innehåll....Lär melodin

1] Fröjdas vart sinne, julen är inne.

Frälsaren kommen är!

Se nu hur ljusen, lyser i husen,

prisande vännen kär.

 

2] Natten förjagas, redan det dagas,

sällhetens sol uppgår.

Herden för jorden, mänska är vorden.

Nu är det jubelår.

 

3] O vilken ära, Gud är oss nära,

Herren ibland oss bor!

Han till de ringa, himlen vill bringa,

säll den på honom tror.

 

4] Driv ur mitt hjärta,

oro och smärta,

Jesus, ack bliv hos mig!

Världen må fara, din vill jag vara,

nu och för evig tid.

 

5] Gamla och unga, låt oss nu sjunga:

Ära ske Jehova!

Sjung ut de orden, vitt över jorden!

Amen, halleluja!

Nils Frykman,     Th. Söderberg

 

Nr 38    Till innehåll....Lär melodin

1] Nu tändas tusen juleljus,

på jordens mörka rund,

Och tusen, tusen strålar nu,

på himlens djupblå grund.

 

2] Och över stad och land i kväll,

går julens glada bud:

Att född är Herren Jesus Krist,

vår Frälsare och Gud.

 

3] Du stjärna över Betlehem,

o, låt ditt milda ljus

få lysa in med hopp och frid,

i varje hem och hus.

 

4] I varje hjärta armt och mörkt,

sänd du en stråle blid,

en stråle av Guds kärleks ljus,

i signad juletid.

Emmy Köhler,     Emmy Köhler

 

Nr 39    Till innehåll....Lär melodin

1] När juldagsmorgon glimmar,

jag vill till stallet gå.

|: Guds son i nattens timmar,

där vilar uppå strå. :|

 

2] Välkommen hit till jorden,

i signad juletid

|: Du är vår konung vorden,

som ger oss ljus och frid. :|

 

3] Hur god du var som ville,

till jorden komma ner.

|: Jag ej i synd förspille,

min barndomsdagar mer. :|

 

4] Till dig vårt lov vi höjer,

du barn i krubban där.

|: Och våra knän vi böjer,

för dig o Jesus kär. :|

 

5] Dig, Jesus vi behöver,

du käre barnavän

|: Jag vill en mer bedröva,

med synder dig igen. :|

A. Burckhardt

                   Tysk folkmelodi

 

Nr 40    Till innehåll....Lär melodin

1] Ett barn är fött

på denna dag,

Så var Guds välbehag.

Det föddes

av en jungfru skär

Guds son det barnet är.

Här vilar han,

i ringhet klädd

På fattigdomens bädd.

Välkommen var,

o Herre kär!

Vår gäst du vorden är.

 

2] Om världen

ännu större var

Av guld och pärlor klar,

Så vore den dock

allt för klen

Till säng åt dig allen.

Dock vilar du,

i ringhet klädd

På fattigdomens bädd.

Välkommen var,

o Herre kär!

Vår gäst du vorden är.

M. Luther  Tysk folkmelodi

 

Nr 41    Till innehåll....Lär melodin

1] O du saIiga

o du heIiga

jordens fröjdfulla högtidsdag!

Ära ske Herran

nära och fjärran!

Änglar förkunna

Guds välbehag.

 

2] Född är Frälsaren

och Förlossaren,

Kristus, Herren i Davids stad.

Kommen är friden,

himmelska tiden

nu är fullbordad.

Min själ, var glad!

 

3] Stora, heliga,

outsägliga

gåvor få vi av Faderns hand.

En är ock Anden,

som oss vid handen

leder till hemlandets sälla strand.

J. D. Falk, C. Holtzschuber

Musik Italiensk

 

Nr 42    Till innehåll....Lär melodin

1]  Stilla natt, heliga natt

allt är frid, stjärnan blid

skiner på barnet i stallets strå

och de vakande fromma två

Kristus till jorden är kommen.

Oss är en frälsare född.

 

2] Stora stund, heliga stund.

Änglars här slår sin rund

kring de vakande herdars hjord

rymden ljuder av glädjens ord:

Kristus till jorden är kommen.

Eder är frälsaren född.

 

3] Stilla natt, heliga natt.

mörkret flyr, dagen gryr!

Räddningstimman för jorden slår,

Nu begynner vårt jubelår.

Kristus till jorden är kommen.

Oss är en frälsare född.

J. Mohr                Fr. Gruber

 

Nr 43    Till innehåll....Lär melodin

1] Var hälsad, sköna morgonstund,

Som av profeters helga mun

Är oss bebådad vorden!

Du stora dag, du sälla dag,

På vilken himlens välbehag

Ännu besöker jorden!

Unga sjunga

Med de gamla;

Sig församla

Jordens böner

Kring den störste av dess söner.

 

2] Guds väsens avbild och likväl

En mänskoson, på det var själ

Må glad till honom lända,

Han kommer, följd av frid och hopp,

De villade att söka opp

Och hjälpa de elända,

Värma, närma

Till varandra

Dem som vandra

Kärlekslösa

Och ur usla brunnar ösa.

 

3] Han tårar fälla skall som vi,

Förstå vår nöd och stå oss bi

Med kraften av sin Anda,

Förkunna oss sin Faders råd

Och sötman av en evig nåd

I sorgekalken blanda,

Strida, lida

Dödens smärta,

Att vårt hjärta

Frid må vinna

Och en öppnad himmel finna.

 

4] Han kommer till vår frälsning sänd,

Och nådens sol, av honom tänd,

Skall sig ej mera dölja,

Han själv vår herde vara vill,

Att vi må honom höra till

Och honom efterfölja,

Nöjda, höjda

Över tiden,

Och i friden

Av hans rike

En gång varda honom like.

J. O. Wallin             Ph. Nicolai

 

Väckelsesånger

Nr 44    Till innehåll....Lär melodin

1] Varför tvivlande gå
över tidernas hav,
då din Jesus har banat din stig?

När du kallas från land
genom brusande våg,
vill han visa sin kärlek till dig.

 

[Refräng]

Lossa båten från land,
fatta åran i hand!

Gå på våg är att tro på hans ord.

Över djupen du ser,
hur ditt hem mot dig ler,
då du hälsas med Jesus ombord.

 

2] Hotar mörker och nöd,
står dig vinden emot,
Herren Jesus från berget dig ser
och i prövningens stund
öppnas väg för din fot,
till din hjälp han sin hand åt dig ger.

 

3] Minns du undret på land,
när han delade bröd,
då han mättade skaran så väl?
Lika mäktig han är,
när du hotas av nöd
och med värme han vårdar din själ.

 

4] När du beder om tro,
o, var trygg att han hör,
fast i nöden han ger dig sitt svar.

Då hans mäktiga hand
ifrån själviskhet dig för,
får du lära att vågen den bär.

 

5] Och när räddad du står
på den himmelska strand,
skall du se, vad i kallelsen låg,
att han lärde dig
tro med ett hjärta i brand,
på din färd över brusande våg.

Arvid Bloom, Alfred Olsen-Dulin

 

Nr 45    Till innehåll....Lär melodin

1] Jubla nu, mitt sälla hjärta!

Större lycka aldrig fanns.
|: Nu är slut på sorg och smärta,
Jesus är min, och jag är hans. :|

 

2] Varje syndasår han helat,

för han är så god och from.

|: Med sin Ande han beseglat,

nu sin dyra egendom. :|

 

3] Han mitt namn i himlen skrivit,

o, vad fröjd jag säkert vet:
|: Jag är hans för hela livet.

Jag är hans i evighet. :|

 

4] Nu jag kan med barnsligt sinne ropa:

Abba, käre far.

|: Det är frid han bor därinne,

ständigt sällskap jag nu har. :|

 

5] Synd och värld, farväl för evigt:

Aldrig får du mig igen.

|: Jesus frälser, frälser härligt.

Varje stund är han min vän. :|

 

6] Nu i salighetens kamrar,

för mig himlen öppnar sig.

|: Genom tron jag dig omfamnar,

som så högt har älskat mig. :|

 

7] Nu med lovsångstoner klara,

himlen ger sitt återljud,
|: och jag hör mitt hjärta svara:

Amen, amen, pris ske Gud! :|

Emil Gustafson, bearbetad Esce

 

Nr 46    Till innehåll....Lär melodin

1] Som en härlig gudomskälla,

rik och mäktig, djup och stor,

är den kärlek, nåd och sanning

som i Jesu hjärta bor.

 

[Refräng]

Han har öppnat pärleporten,

så att jag kan komma in.

Genom blodet har han frälst mig

och bevarat mig som sin.

 

2] En gång som en jagad duva,

som en sårad hjort jag var,

men ett djupt förkrossat hjärta

Jesus ej förskjutit har.

 

3] Under över alla under!

Allt förlät han mig en gång.

Om hans underbara godhet

glad jag sjunger nu min sång.

 

4] När en gång i livets morgon

till den gyllne port jag når,

då för Jesu stora kärlek

ock för mig den öppen står.

Arvid Bloom, Alfred Olsen-Dulin

 

Nr 47    Till innehåll

1] Vill du möta mig där hemma,

där ej sol går ner

och vart moln för evigt flytt?

Där ej synden eller sorgen
vållar smärta mer

och där allt är skönt och nytt.

 

[Refräng]

Får jag se dig, där vid tronen,
njuta salighet?

Får jag se dig där?

Bära kronan, svinga palmen,

prisa Gud i evighet.

 

2] Vill du möta mig där hemma,

i de sällas land

evigt frälst från tidens tvång?

Fröjdas med Guds folk,

befriad ifrån alla band

stämma in i änglars sång.

 

3] Vill du möta mig därhemma

uti himlens stad?

Där är frid och ljuvlig ro.

Ingen nöd och inga tårar,

varje själ är glad.

Där vi evigt tryggt får bo.

Robert Lowry,   Robert Lowry

 

Nr 48    Till innehåll....Lär melodin

1] Varför irrar din blick uti natten,
utan mål över tidernas hav?

Går din väg över vredgade vatten,

vilka hota att bliva din grav?

 

[Refräng]

Låt den himmelska lotsen

ta hand om ditt roder,

han för dig så säkert i hamn.

Genom bränningar svåra

han för dig min broder,

och vill sluta dig ömt i sin famn.

 

2] Med en blick av förhoppning att vinna,

nyss du lämnade hemlandets kust.

Men det var ju då inget att finna,

det du trodde var glädje och lust.

 

3] har kompassen du lämnat ur sikte,

då du gungas av vågornas lek.

Och om tron på dig själv du gått miste,

när förhoppningens fyrtorn dig svek.

 

4] Har du trossen till ankaret kapat,

drivs du bort emot klippiga skär?

Om du dödsfruktans ångest just smakat,

hoppets fyrtorn är tänt för dig här.

 

5] Och när hoppet att hinna till hamnen,

och all tanke på räddning har flytt.

För dig öppen står frälsarefamnen,
där din sorg blir i glädje förbytt.

Gedor Larsson & okänd

 

Nr 49 Till innehåll....Lär melodin

1] Upp min tunga att lovsjunga

en berömlig kamp och strid.

Som sig hände när Gud sände

oss till hjälp sin Son hit ner.

Vilket värde att vi ärvde

seger och en evig frid.

 

2] Ormen rådde och förmådde

Eva till olydighet.

På det oråd följde onåd

när hon dödens äpple bet.

Då var brutit och beslutit

döden dö i evighet.

 

3] Nu att visa straff och lisa

och Guds nåd här, var förvisst

utav nöden, att med döden

Evas brott och ormens list

skulle straffas och förskaffas

läkedom emot den brist.

 

4] När då tiden var förliden

som av Gud beslutat var

stiger Sonen utav tronen

av en jungfru mandom tar.

Blir vår broder, jungfrun moder

som profeten talat har.

 

5] När det lidit och framskridit

dess trettio och tre år.

Lät han skilja sig med vilja

som ett lamm ifrån sin mor.

Måste lida spott och kvida

villigt till sin pina går.

 

6] Törnekröntes att här röntes

mer än mänskligt tålamod.

Ack besinna! Han lät rinna

för vår synd sitt dyra blod

vilket renar och förenar

oss med Gud i dopets flod.

 

7] Han hudflängdes och upphängdes

uppå korsets trä och stam.

Han har blivit här på jorden

ett oskyldigt påskalamm.

Han har tagit, från oss dragit

syndens börda, last och skam.

 

8] När fullbordat allt i ordet

han sin anda sist uppgav.

Togs strax neder: och med heder

lades uti Josefs grav.

Faderns iver blidkad bliver

dödens bojor lyftes av.

 

9] Efter skriften ut ur griften

stod han upp och seger vann.

Där han fällde Satans välde

den med mörkrets kedjor band.

Först förlänte testamente

till sin kärleks vissa pant.

 

10] Satan fängslas och nu ängslas

syndens våld och dödens makt

Är nu bunden, övervunnen

helvet´s port är nederlagt.

Nu är helat det som felat

Faderns nåd är återbragt.

 

11] Nu lovsjunga gamla, unga

Fadern i hans härlighet.

Och hembära tack och ära

Sonen för hans kärlighet.

Samt den sanne helge Ande

nu och i all evighet.

Originaltexten, latinsk hymn
från omkring år 600

 

Nr 50 Till innehåll....Lär melodin

1] Upp min tunga, att lovsjunga
hjälten som på korsets stam
för oss blödde, led och dog där
som ett felfritt offerlamm.

Han ur griften efter skriften
nu i ära träder fram.

 

2] Han fullgjorde vad vi borde
och blev vår rättfärdighet.

Han avvände vårt elände
för all tid och evighet.

Han förvärvde att vi ärvde
ljus och frid och salighet.

 

3] Vi förlossas ormen krossas
avgrundens och dödens makt
nu är bunden, från den stunden
allt är Sonen underlagt.

Sonen helat det vi felat
han Guds nåd i ljuset bragt.

 

4] Gamla, unga må lovsjunga
Faderns makt och härlighet
och frambära Sonen ära
för så stor barmhärtighet

prisa Anden, som vid handen
leder oss till salighet.

Fortunatus, omkring 600
Svensk melodi från 1694

 

Nr 51 Till innehållLär melodin

1] Tryggare kan ingen vara

än Guds lilla barnaskara

stjärnan ej på himlafästet

fågeln ej i kända nästet.

 

2] Herren sina trogna vårdar

uti Sions helga gårdar

över dem han sig förbarmar,

bär dem uppå fadersarmar.

 

3] Ingen nöd och ingen lycka

ska utur hans hand dem rycka.

Han, vår vän för andra vänner

sina barns bekymmer känner.

 

4] Gläd dig då, du lilla skara:

Jakobs Gud ska dig bevara.

För hans vilja måste alla

fiender till jorden falla.

 

5] Vad han tar
och vad han giver

samme Fader han dock bliver
och hans mål är blott det ena:

Barnets sanna väl allena.

Lina Sandell,  Svensk folkmelodi


 

Nr 52 Till innehåll....Lär melodin

1] Blott en dag, ett ögonblick i sänder

vilken tröst, vad än som kommer på!

Allt ju vilar i min Faders händer
skulle jag, som barn väl ängslas då?
Han som bär för mig ett faders hjärta ger mig ju åt varje nyfödd dag

dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag.

 

2] Själv han är mig alla dagar nära
för var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära
han som heter både Kraft och Råd. Morgondagens omsorg får jag spara
om än oviss syns min vandrings stig.

”Som din dag,
så skall din kraft ock vara.”

Detta löfte gav han mig.

 

3] Hjälp mig då
att vila tryggt och stilla

blott vid dina löften, Herre kär.

ej min tro min dyra tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.

Hjälp mig, Herre
att vad helst mig händer

taga av din trogna fadershand
blott en dag ett ögonblick i sänder
tills jag nått det goda land.

Lina Sandell   Oskar Ahnfelt

 

Nr 53 Till innehåll....Lär melodin

1] Vår Gud är oss en väldig borg
ett fäste uti stormens tid.

Där fruktar vi ej nöd och sorg
i honom har vårt hjärta frid.

 

[Refräng]

Ja, Jesus är en klippa i ökenland
i ökenland, i ökenland.

Ja, Jesus är en klippa i ökenland
ett fäste uti stormens tid.

 

2] Om dagen skugga, natten ljus
ett fäste uti stormens tid.

Vårt rätta hem är Herrens hus
hos honom har vårt hjärta frid.

 

3] Om stormen rasar aldrig så
och hotas vi av nöd och strid
vi vill inte från borgen gå
där inne har vårt hjärta frid.

 

4] O, frälsningsklippa Jesus kär
vi sjunger här i tron ditt namn.

Till dess vi ser dig som du är
i evighetens sälla hamn.

Vernon Charlesworth, Ira D. Sankey

 

Nr 54 Till innehåll....Lär melodin

1] Tack min Jesus att du har gett mig
båd´ makt och rättighet att få va din.

När du mig äger så har jag livet
mig fattas ingenting, då du är min.

 

2] Om alla vänner mig här fördömer
så har jag rättighet att få va din.

Om allas ögon ifrån mig vändas
det stör mig inte nu då du är min.

 

3] Är jorden trång varpå jag ska vandra
så har jag rättighet att få va din.

Och är jag mindre än alla andra
det stör mig inte nu då du är min.

 

4] Om alla kärlek emot mig visar

så har jag rättighet att få va din.

Om man begråter mig eller prisar
det stör mig inte nu då du är min.

 

5] Om jag har guld eller gröna ängar

så har jag rättighet att få va din.

Om jag är fattig och utan pengar
det stör mig inte nu då du är min.

 

6] I med och motgång vad än jag möter
så har jag rättighet att få va din.

Du ingen ut från ditt hjärta stöter
jag vet att du är min och jag är din.

Carl Lundgren             Carl Lundgren

 

Nr 55  Till innehåll....Lär melodin

1] Jesus, om dig vill jag sjunga

du som med blod löste fången,

du gav mitt hjärta den sången

lärde mig sjunga om dig.

 

2] Träldomens tid
den har upphört

Jesus nu bor i mitt hjärta.

Nåden fördriver all smärta

lycklig i Jesus jag är.

 

3] O kära vän du som lider

Jesus är alltid dig nära,

han vill som herden dig bära

lägg dig nu trygg i hans famn.

Nils Frykman                Okänd

 

Nr 56  Till innehåll....Lär melodin

1] Medan allting ler och blommar

under livets korta vår

tänk på honom, som så trogen

Än vid hjärtedörren står!

 

[Refräng]

Öppna, öppna innan hösten

sopar varje blomma bort!

Öppna, medan solen skiner

levnadsdagen är så kort!

 

2] Jesus går bredvid din sida

kanske okänd av dig än?

Han till dig ännu vill komma

Dag från dag på nytt igen?

Lina Sandell   Svensk folkmelodi

 

Nr 57  Till innehåll....Lär melodin

1] Tiden så hastigt försvinner

snart är mitt timglas utrunnet

|: snart, kanske snart har jag hunnit

dödsflodens brusande svall. :|

 

2] Uttröttad själ finner vila

vila vid Frälsarens hjärta

|: slut på all nöd och all smärta

fridens hemland jag nått. :|

 

3] Där i de fridsamma trakter

aldrig man ser några tårar,

|: döden man där aldrig spårar

i de förlossades land. :|

 

4] Välkommen afton i tiden

då jag mitt öga får sluta

|: då jag av friden får njuta

i de förlossades land. :|

 

5] Välkommen gryende morgon

då jag hos Jesus får vakna

|: ej ska jag jordlivet sakna

ej ska jag längta hit ned. :|

 

6] Brusen, ja, brusen ni lindar

susen, ja, susen ni vindar

|: över den grav där jag vilar,

gömd undan jordlivets strid. :|

 

7] Jesus, kom bär mig i famnen

låt mig få vila i såren

|: du som gav livet för fåren

du har mig köpt med ditt blod. :|

 

8] Och när du hämtar de dina

klädda i snövita dräkten

|: där bland den blodtvagna släkten

låt även mig vara med. :|

John Appelberg

 

Nr 58  Till innehåll....Lär melodin

1] Underbar kärlek så stor
säg det ännu en gång!

Underbar kärlek så stor
sjung en odödlig sång!

Änglarna budskapet förde.
Herdarna gripna det hörde.

Syndare låt det dig röra
dig denna kärlek så stor.

 

[Refräng]

Underbar,  underbar, underbar
underbar kärlek så stor.

 

2] Underbar kärlek så stor
trots att du fjärran är
underbar kärlek så stor
Gud har dig ännu kär.

Kom till den levande källa
som ifrån korset ses välla
det kan ditt liv tillfredsställa!

Underbar kärlek så stor.

 

3] Underbar kärlek så stor
där i Guds himmels höjd
underbar kärlek så stor
ger dig en evig fröjd.

Frälst ifrån frestarens snaror
tagen från jordlivets faror
ska du bland jublande skaror
prisa Guds kärlek så stor.

J. M. Driver              J. M. Driver

 

Nr 59  Till innehåll....Lär melodin

1] Jesus för världen givit sitt liv.

Öppnade ögon, Herre, mig giv!

Mig att förlossa offrar han sig

då han på korset dör ock för mig.

 

2] O, vilken kärlek, underbar, sann!

Aldrig har någon älskat som han.

Frälst genom honom, lycklig och fri

vill jag hans egen evigt nu bli.

 

3] Låt mig o, Herre, vara ditt barn

lös mig från alla djävulens garn!

Lär mig att leva, leva för dig

glad i din kärlek offrar jag mig!

Lina Sandell  Fredrik A. Ekström