Jesus
erbjuder
och
varnar

 


 

Erbjuder:

Himmelriket/Guds rike Mat 5:1-10, Mat 13:43, 13:44-46, Mat 18:1-5, Markus 1:14-15,

Lön i himlen Mat 5:11-12, Mat 16:27, Mat 25:14-23, Luk 14:13-14, Luk 19:11-19,

Förlåtelse Mat 6:14, Mat 9:1-8, Markus 2:17, Luk 7:36-50, Luk 15:11-24, Luk 18:9-14, Luk 24:46-47,

Förråd i himlen Mat 6:19-21, Markus 10:17-31,

En trång port och smal väg som leder till liv Mat 7:13-14, Luk 13:24,

Ett rike som stått berett sedan världen skapelse Mat 25:31-46,

Paradiset Luk 23:32-43, Joh 17:24,

Himmelska rum Joh 14:1-3,

Evigt liv Mat 25:31-46, Markus 10:17-31, Joh 3:14-16, Joh 3:36, Joh 4:14, Joh 5:24, Joh 6:40, Joh 10:27-28, Joh 17:3,

Frälsning och räddning Markus 16:15-16, Luk 4:16-21, Luk 15:1-10, Luk 19:1-10, Joh 3:17,

Att få bli Guds barn Joh 1:12,

Varnar:

För Gehenna Mat 5:29-30, Mat 18:9, Markus 9:43-48,

Att inte förlåta Mat 6:15, Mat 18:21-35,

Att man inte kan tjäna både Gud och mammon Mat 6:24,

För en vid port och bred väg som leder till fördärvet Mat 7:13-14,

Att det är bara de som gör hans himmelske Faders vilja som kommer in i himmelriket Mat 7:21-23,

För att bli utanför där man ska gråta och gnissla tänder Mat 8:11-12, Mat 22:1-14, Mat 25:14-30

För en domens dag Mat 11:20-24, Mat 12:36-37, Markus 16:15-16, 

För den brinnande ugnen Mat 13:37-42, Mat 13:47-50,

Det är till ingen nytta att vinna hela världen men förlora sin själ Mat 16:26, Luk 9:23-26,

För den eviga elden Mat 18:8, Mat 25:31-46, Markus 9:43-48, Luk 16:19-31,

För ett evigt straff Mat 25:31-46,

För att gå förlorad Joh 3:16,

 

Klicka på länkarna och läs bibelställena!