Predikningar
Om inget annat nämns är bibeltexterna hämtade från Svenska Folkbibeln 1998 eller 2015
Gamla testamentet © 1998, 2015 Stiftelsen Svenska Folkbibeln
Nya testamentet © 1996, 1998, 2015 Stiftelsen Svenska Folkbibeln, och Stiftelsen Biblicum


Just nu ligger editeringar av nya inspelade predikningar nere, men då jag får tid kan det bli fler på min hemsida.

2018 03 04 Predikan i Hjältaryd, kampen mot ondskan.mp3   >>>>
2018 03 04 texter till predikan.pdf   >>>>

2018 01 21 Predikan i Hjältaryd.mp3   >>>>
2018 01 21 texter till predikan.pdf   >>>>

2018 01 14 Predikan i Myresjö Östra, om att söka Guds rike först.mp3   >>>>
2018 01 14 Bibeltexter.pdf   >>>>

2018 01 01 Nyårspredikan i Hjältaryd om kraften i Jesu namn.mp3   >>>>
2018 01 01 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 12 10 Advetntspredikan i Landsbro.mp3   >>>>
2017 12 10 bibeltexter.pdf   >>>>

2017 12 03 adventspredikan i Hjältaryd.mp3   >>>>
2017 12 03 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 11 12 Predikan i Myresjö Östra.mp3   >>>>
2017 11 12 Bibeltexter.pdf   >>>>

2017 10 15 Predikan i familjegudstjänst i Myresjö Östra.mp3   >>>>

2017 10 08 Jesus botade officerens tjänare.mp3   >>>>
2017 10 08 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 09 17 Apostlarna och masshelande.mp3   >>>>
2017 09 17 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2017 09 03 Jesus helar massorna.mp3   >>>>
2017 09 03 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 06 11 att hålla tron levande, predikan i Myresjö Östra.mp3   >>>>
2017 06 11 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 06 04 Anden utgjuts, faller och kommer över de som tror på Jesus.mp3   >>>>
2017 06 04 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 04 23 Om Andens nådegåvor.mp3   >>>>
2017 04 23 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 04 13 Skärtorsdagspredikan.mp3   >>>>
2017 04 13 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 04 02 predikan i Landsbro om Andens frukter.mp3   >>>>
2017 04 02 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 03 12 predikan i Stocksbergskyrkan Korsberga om mission.mp3   >>>>
2017 03 12 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 02 12 predikan i Hjältaryd om Guds inneboende Ande.mp3   >>>>
2017 02 12 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 02 05 predikan i Myresjö Östra om den helige Ande.mp3   >>>>
2017 02 05 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 01 22 predikan om den helige Ande, Landsbro.mp3   >>>>
2017 01 22 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 01 15 Inför det nya året predikan i Hjältaryd.mp3   >>>>
2017 01 15 texter till predikan.pdf   >>>>

2017 01 08 Inför det nya året, predikan i Myresjö Östra.mp3   >>>>

2016 12 25 Julpredikan.mp3   >>>>

2016 12 04 predikan om Jesu återkomst.mp3   >>>>
2016 12 04 texter till predikan.pdf   >>>>

2016 11 06 Vad som händer efter döden. Predikan i Myresjö Östra.mp3   >>>>
2016 11 06 texter till predikan.pdf   >>>>

2016 10 23 predikan i Landsbro om välsignelser 3.mp3.mp3   >>>>

2016 10 16 predikan Hjältaryd om välsignelser 2.mp3.mp3   >>>>
2016 10 09 texter till predikan.pdf   >>>>

2016 10 09 predikan i Myresjö Östra om välsignelser 1.mp3   >>>>
2016 10 09 texter till predikan.pdf   >>>>

2016 10 02 predikan i Landsbro. Gud vill vara närvarande i våra liv.mp3   >>>>
2016 10 02 texter till predikan.pdf   >>>>

2016 09 11 Predikan i Myresjö Östra.mp3   >>>>

2016 09 04 Predikan i Fröderyds missionhus.mp3   >>>>

2016 06 12 Predikan i Landsbro.mp3   >>>>
2016 06 12 texter till predikan.pdf   >>>>

2016 05 15 pingstpredikan.mp3   >>>>
2016 05 15 texter till predikan.pdf   >>>>

2016 05 01 predikan om bön.mp3   >>>>
2016 05 01 texter till predikan.pdf   >>>>

2016 04 10 tillgångar i det nya förbundet.mp3   >>>>
2016 04 10 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2016 03 27 Påskdagspredikan i Lannaskede-Myresjö kyrka.mp3   >>>>
2016 03 27 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2016 03 25 Långfredagspredikan.mp3   >>>>
2016 03 25 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2016 03 20 Predikan från gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan.mp3   >>>>

2016 03 13 Detta händer när vi börjar tro på Jesus 3.mp3   >>>>
2016 03 13 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2016 03 06 Detta händer när vi börjar tro på Jesus 2.mp3   >>>>
2016 03 06 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2016 02 14 Detta händer när vi börjar tro på Jesus 1.mp3   >>>>
2016 02 14 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2016 01 24 predikan om dörren till det nya förbundet, dörren in i Guds rike.mp3   >>>>
2016 01 24 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2016 01 17 predikan om grundstenar i det nya förbundet.mp3   >>>>
2016 01 17 Bibeltexter och bildspel till predikan.pdf   >>>>

2016 01 03 inför ett nytt år.mp3   >>>>
2016 01 03 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2016 01 01 nyårspredikan.mp3   >>>>

2015 12 20 adventspredikan 2.mp3   >>>>
2015 12 20 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2015 12 13 adventspredikan 1.mp3   >>>>
2015 12 13 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2015 11 22 predikan om yttersta domen.mp3   >>>>
2015 11 22 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2015 11 15 predikan om skapelsen 2.mp3   >>>>
2015 11 15 predikan om skapelsen 2.pdf   >>>>

2015 11 01 predikan om skapelsen 1.mp3   >>>>
2015 11 01 predikan om skapelsen 1.pdf   >>>>

2015 10 25 predikan om det nya förbundet.mp3   >>>>
2015 10 25 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>

2015 10 18 predikan om det nya förbundet.mp3   >>>>
2015 10 18 bibeltexter till predikan.pdf   >>>>