Gud och hans son Jesu Kristus
skapade himmel och jord


Föreningen Genesis hemsida  >>>>

Frågor och svar, skapelse kontra evolution  >>>>

Anders Gärdeborns hemsida  >>>>

Vetenskap, ursprung och skapelse av Mats Molén  >>>>

Göran Schmidts hemsida  >>>>

Skapelse eller evolution? av Krister Renard  >>>>

Är vetenskapliga teorier sanna?  >>>>

Säger avståndet till stjärnorna något om universums ålder?  >>>>

Liv kan inte uppstå av slumpen ur materia!  >>>>

50 Scientists who believe that God created the whole world in six days  >>>>

En hemsida som granskar evolutionen  >>>>


Naturvetenskapen och Bibeln i harmoni
föredragsserie av Göran Schmidt

1. Biblisk skapelse  >>>>
2. Universums finkalebrering  >>>>
3. Livets struktur  >>>>
4. Livets information  >>>>
5. Livet och dess komplexitet  >>>>
6. Naturens skönhet och överdesign  >>>>
7. Livets ursprung del 1 av 2  >>>>
8. Livets ursprung del 2 av 2  >>>>
9. Mutationer  >>>>
10. Naturligt urval  >>>>
11. Livets mönster  >>>>
12. Vad säger fossilen  >>>>
13. Människans ursprung del 1 av 3  >>>>
14. Människans ursprung del 2 av 3  >>>>
15. Människans ursprung del 3 av 3  >>>>
16. Vandring genom 1 Moseboken 1-11 del 1 av 4  >>>>
17. Vandring genom 1 Moseboken 1-11 del 2 av 4  >>>>
18. Vandring genom 1 Moseboken 1-11 del 3 av 4  >>>>
19. Vandring genom 1 Moseboken 1-11 del 4 av 4  >>>>
20. Vad spelar det egentligen för roll?  >>>>
***