Gud och hans son Jesu Kristus
skapade himmel och jord


I begynnelsen av Anders Gärdeborn  >>>>

Föreningen Genesis hemsida  >>>>

Frågor och svar, skapelse kontra evolution  >>>>

Anders Gärdeborns hemsida  >>>>

Vetenskap, ursprung och skapelse av Mats Molén  >>>>

Göran Schmidts hemsida  >>>>

Skapelse eller evolution? av Krister Renard  >>>>

Kjell Ulanders hemsida om INTELLIGENT DESIGN  >>>>

Är vetenskapliga teorier sanna?  >>>>

Säger avståndet till stjärnorna något om universums ålder?  >>>>

***